מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר* מיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר פְּנִים* מיקרומטר פנים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר פְּנִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר קְצָווֹת* מיקרומטר קצוות*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר קְצָווֹת
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר קֶדַח* מיקרומטר קדח*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר קֶדַח
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר עֹמֶק* מיקרומטר עומק*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר עֹמֶק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר גֹּבַהּ* מיקרומטר גובה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר גֹּבַהּ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר תַּבְרִיגִים* מיקרומטר תבריגים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר תַּבְרִיגִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם* מיקרומטר לגלגלי שיניים*, מִיקְרוֹמֵטֶר לְשֻׁנָּנִים* מיקרומטר לשוננים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְשֻׁנָּנִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר כָּנוּן* מיקרומטר כנון*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר כָּנוּן
דלג למונחים