ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בּוֹר שְׁפָכִים* בור שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹר שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
חַוַּת שְׁפָכִים* חוות שפכים*
* במילון המקורי כתוב: חַוַּת שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
בְּרֵכַת שְׁפָכִים* בריכת שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בְּרֵכַת שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
המונח המעודכן: גם תַּבְחִין בִּיּוֹלוֹגִי.
דלג למונחים