גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
יוֹמֵם יומם אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו אל מקום עבודתו וחוזר בתום עבודתו הביתה, כשמקום העבודה מעבר לגבול
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
יוֹמֵם פְּנִימָה יומם פנימה אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו שמחוץ לעיר אל מקום עבודתו שבעיר וחוזר בתום עבודתו הביתה
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
יוֹמֵם חוּצָה יומם חוצה אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו שבעיר אל מקום עבודתו שמחוץ לעיר וחוזר בתום עבודתו הביתה
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
כַּפְרִיר כפריר כפר קטן ביותר הקשור מבחינה מנהלית ליחידה גדולה יותר. - בארץ ישראל הערבית גם כפר המיושב רק באופן ארעי ועונתי
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
מַשְׁקִית משקית מבנה להשקאת עוברי דרכים ובהמות (בערבית: סביל)
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
אִתּוּר איתור גילוי מקומו של עצם גיאוגרפי הנמצא בתוך מרחב נתון
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
אֲתָר* אתר*, אֲתָר טוֹפוֹגְרָפִי* אתר טופוגרפי*
* במילון המקורי כתוב: אֲתַר
* במילון המקורי כתוב: אֲתַר טוֹפוֹגְרָפִי
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
מֶרְחַב עֹרֶף מרחב עורף המרחב, שעיר או ארץ או אזור קשורים אליו מבחינה כלכלית
העתק
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
בֻּסְתְּנָאוּת* בוסתנאות* שם כולל לגידול עצי פרי, ירקות וצמחי נוי
* במילון המקורי כתוב: בֻּסְתָּנָאוּת
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
לָטִיפוּנְדִּיָּה* לטיפונדייה* אחוזה גדולה, שיש בה יותר מפרנסת משפחה אחת
* במילון המקורי כתוב: לָטִיפוּנְדְּיָה
העתק
גאוגרפיה (תשכ"ה, 1965)
מִינִיפוּנְדִּיָּה* מיניפונדייה* אחוזה הקטנה מכדי פרנסת משפחה אחת
* במילון המקורי כתוב: מִינִיפוּנְדְּיָה
העתק
דלג למונחים