גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
כַּפְרִיר כפריר כפר קטן ביותר הקשור מבחינה מנהלית ליחידה גדולה יותר. - בארץ ישראל הערבית גם כפר המיושב רק באופן ארעי ועונתי
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
מַשְׁקִית משקית מבנה להשקאת עוברי דרכים ובהמות (בערבית: סביל)
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
אִתּוּר איתור גילוי מקומו של עצם גיאוגרפי הנמצא בתוך מרחב נתון
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
אֲתָר* אתר*, אֲתָר טוֹפוֹגְרָפִי* אתר טופוגרפי*
* במילון המקורי כתוב: אֲתַר
* במילון המקורי כתוב: אֲתַר טוֹפוֹגְרָפִי
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
מֶרְחַב עֹרֶף מרחב עורף המרחב, שעיר או ארץ או אזור קשורים אליו מבחינה כלכלית
העתק
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
בֻּסְתְּנָאוּת* בוסתנאות* שם כולל לגידול עצי פרי, ירקות וצמחי נוי
* במילון המקורי כתוב: בֻּסְתָּנָאוּת
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
לָטִיפוּנְדִּיָּה* לטיפונדייה* אחוזה גדולה, שיש בה יותר מפרנסת משפחה אחת
* במילון המקורי כתוב: לָטִיפוּנְדְּיָה
העתק
גאוגרפיה ( תשכ"ה, 1965)
מִינִיפוּנְדִּיָּה* מיניפונדייה* אחוזה הקטנה מכדי פרנסת משפחה אחת
* במילון המקורי כתוב: מִינִיפוּנְדְּיָה
העתק
דלג למונחים