גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
חֲשִׂיפָה* חשיפה*
חָשַׂף* חשף* הפועל
* במילון המקורי כתוב: חֲסִיפָה
* במילון המקורי כתוב: חָסַף
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
קוֹנְגְּלוֹמֵרָט* קונגלומרט*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְגְלוֹמֵרָט
המונח המעודכן: תַּלְכִּיד נְחָלִים
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
מִרְבַּץ אָלוּבְיוּם* מרבץ אלוביום*, מִרְבָּץ אָלוּבִי* מרבץ אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִרְבַּץ אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִרְבָּץ אַלּוּבִי
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
מִישׁוֹר אָלוּבְיוּם* מישור אלוביום*, מִישׁוֹר אָלוּבִי* מישור אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבִי
העתק
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
קַרְסְט מֶלַח* קרסט מלח*, קַרְסְט שֶׁל מֶלַח* קרסט של מלח*
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ מֶלַח
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ שֶׁל מֶלַח
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
קַרְסְט גֶּבֶס* קרסט גבס*, קַרְסְט שֶׁל גֶּבֶס* קרסט של גבס*
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ גֶּבֶס
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ שֶׁל גֶּבֶס
דלג למונחים