קרקע (תשכ"ו)

סינון
העתק
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
גֹּדֶל גַּרְגְּרִים אֵפֶקְטִיבִי* גודל גרגרים אפקטיבי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּדֶל גַּרְגְּרִים אֱפֶקְטִיבִי
גם: גֹּדֶל גַּרְגִּירִים אֵפֶקְטִיבִי
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
לְחִיצָה לחיצה פעולת כוחות בכיוון אחד, הגורמת התקצרות הגוף הנלחץ
דְּחִיסָה דחיסה לחיצה מכל הצדדים
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)