מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
תַּחְבּוּלָה תחבולה דרך מיוחדת לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
הֶתְקֵן התקן אמצעי טכני לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
תַּפְקִיד תפקיד כל אחת מן הפעולות המוטלות על בעל משרה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
עָקַב אֶת- עקב את- מקומם או הופעתם של דברים בזה אחר זה; סדרת דברים הבאים בזה אחר זה
העתק
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
אִשְׁרֵר אשרר נתן אישור בכתב למעשהו של שליח
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
חֲזוּרִין חזורין מעבר עובדים ממשרה למשרה לשם גיוון ולשם רכישת ידיעות בסוגי העבודה השונים
המונח המעודכן: סֶבֶב.
העתק
דלג למונחים