מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּחְבּוּלָה תחבולה דרך מיוחדת לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶתְקֵן התקן אמצעי טכני לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּפְקִיד תפקיד כל אחת מן הפעולות המוטלות על בעל משרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
עָקַב אֶת- עקב את- מקומם או הופעתם של דברים בזה אחר זה; סדרת דברים הבאים בזה אחר זה
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
אִשְׁרֵר אשרר נתן אישור בכתב למעשהו של שליח
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
חֲזוּרִין חזורין מעבר עובדים ממשרה למשרה לשם גיוון ולשם רכישת ידיעות בסוגי העבודה השונים
המונח המעודכן: סֶבֶב
העתק
דלג למונחים