מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
מִנְיַן פְּעֻלּוֹת מניין פעולות מדידת עבודה על-ידי מניית יחידות פעולה.
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
מַדְרִיךְ מדריך ספר שיש בו הנחיות מדויקות על דרך ביצוע עבודה מסוימת.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
נִתּוּב ניתוב קביעת הדרך לטיפול בעניין או במסמך.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
תַּהֲלִיךְ תהליך שורה של פעולות המהוות סדר עבודה אחיד קבוע.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
תִּעוּד תיעוד כולל הבאת עדות מתוך תעודות או מסמכים, הבאת תעודות או מסמכים, איסוף ורישום של תעודות, מסמכים וידיעות בנושא מסוים
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
רְשׁוּמוֹת רשומות (יח' רְשׁוּמָה); מושג כולל לכל דבר שבכתב או שברישום.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
עֹתֶק עותק אחד מתוך כלל דברים, העשויים שווים זה לזה (כגון ספר, עיתון, טופס, תצלום וכדומה).
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
תְּלוּשׁ תלוש חלקו של מסמך הנתלש, כדי שיימסר למי שצריך לקבלו.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
חֲבוּר חבור חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש, ובו נרשמים כל הדברים שבתלוש או עיקרם.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
תַּחֲזוּקָה תחזוקה פעולה מתמדת לקיום כל מבנה או כלי במצב תקין.
העתק
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
בֶּדֶק בדק פעולה תקופתית המכוונת לבדוק, ובמידת הצורך לתקן או לשפר, כל מבנה או כלי.
העתק
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
מִשְׁלוֹחַ* משלוח*, חֲדַר מִשְׁלוֹחַ* חדר משלוח*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: חֲדַר מִשְׁלֹחַ
דלג למונחים