מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִנְיַן פְּעֻלּוֹת מניין פעולות מדידת עבודה על-ידי מניית יחידות פעולה.
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַדְרִיךְ מדריך ספר שיש בו הנחיות מדויקות על דרך ביצוע עבודה מסוימת.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
נִתּוּב ניתוב קביעת הדרך לטיפול בעניין או במסמך.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תַּהֲלִיךְ תהליך שורה של פעולות המהוות סדר עבודה אחיד קבוע.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תִּעוּד תיעוד כולל הבאת עדות מתוך תעודות או מסמכים, הבאת תעודות או מסמכים, איסוף ורישום של תעודות, מסמכים וידיעות בנושא מסוים
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
רְשׁוּמוֹת רשומות (יח' רְשׁוּמָה); מושג כולל לכל דבר שבכתב או שברישום.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
עֹתֶק עותק אחד מתוך כלל דברים, העשויים שווים זה לזה (כגון ספר, עיתון, טופס, תצלום וכדומה).
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תְּלוּשׁ תלוש חלקו של מסמך הנתלש, כדי שיימסר למי שצריך לקבלו.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
חֲבוּר חבור חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש, ובו נרשמים כל הדברים שבתלוש או עיקרם.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תַּחֲזוּקָה תחזוקה פעולה מתמדת לקיום כל מבנה או כלי במצב תקין.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
בֶּדֶק בדק פעולה תקופתית המכוונת לבדוק, ובמידת הצורך לתקן או לשפר, כל מבנה או כלי.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִשְׁלוֹחַ* משלוח*, חֲדַר מִשְׁלוֹחַ* חדר משלוח*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: חֲדַר מִשְׁלֹחַ
דלג למונחים