מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַטֶּה מטה יחידות הייעוץ והמחקר ליד הנהלת המוסד.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַכֹּשֶׁר שיטת הכושר השיטה שלפיה מתקבלים עובדים לשירות על יסוד סגולותיהם.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַפַּטְרוֹנוּת שיטת הפטרונות השיטה שלפיה מתקבלים עובדים לשירות בהתערבותו של איש נכבד או בעל השפעה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַשָּׁלָל שיטת השלל השיטה שלפיה המשרות הציבוריות וההכנסות הקשורות בהן נחשבות כשלל הקבוצה המגיעה לשלטון, והיא רשאית לחלקן לפי ראות עיניה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
פָּרַשׁ פרש סיים את שירותו מטעמי גיל או מחלה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הֵסִיר לִזְמַן הסיר לזמן הסיר את העובד ממשרתו הסרה זמנית, מבלי שנותק הקשר של העבודה, עד להחלטה סופית ומוסמכת על גורל העובד (בעיקר כשתלוי ועומד נגדו דיון פלילי או משמעתי).
המונח המעודכן: הִשְׁעָה
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
סוּג סוג קבוצה של משרות, שהאחריות הכרוכה בהן דומה, שהתפקידים הכלולים בהן דומים בתוכנם ושהכשירויות הנדרשות להן דומות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
נִתּוּחַ מִשְׂרָה ניתוח משרה קביעת העבודות השונות שנושא משרה נדרש לבצען ושל הכשירויות הנדרשות ממנו.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
כְּשִׁירוּת כשירות סגולה טבעית או מוקנית הדרושה לצורך משרה.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מְיֻמָּנוּת מיומנות כושר וזריזות הדרושים לביצוע פעולות מסוימות בעיקר בעבודת כפיים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הָיָה כָּשִׁיר לְ- היה כשיר ל- היה בעל השכלה, אימון וניסיון, כדי למלא את תפקידי המשרה או השירות.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
צוֹעֵר צוער עובד צעיר, המתקבל לשירות לאחר שהשיג רמת השכלה מסוימת, ושאגב עבודתו מכשירים אותו לתפקידים מנהליים או מקצועיים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִתְמַחֶה מתמחה עובד שסיים את לימודיו במקצועו, המשלים את השכלתו התיאורטית בקניית ניסיון מעשי במקצועו, לפי דרישת החוק או הנוהג.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שֵׁרוּת הֶתְמֵד שירות התמד שירות שהעובד מתמנה לו בצעירותו, ממשיך בו בקביעות וניתנים לו סיכויים להתקדם בו שלבים שלבים.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִנָּה מינה העמיד אדם למשרה, מעמד או משימה מסוימים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הִפְקִיד הפקיד הטיל תפקיד על אדם בין בתחום משׂרתו, ובין מחוצה לה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תֶּקֶן* תקן* רשימת המשרות ביחידה והדרגות הצמודות להן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַצָּבָה מצבה מספר העובדים ביחידה בזמן מסוים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
רִכּוּז ריכוז (עוֹבְדִים, מְכוֹנִיּוֹת וכד'); א) המקום או יחידת המשנה שבהם מרוכזים עובדים בשירות אחד או בתהליך עבודה אחד (למשל כתבניות); ב) המקום שבו מרוכזים כלים המיועדים לשימוש אחד (למשל מכוניות).

pool pool of workers, cars etc.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַחֲזוֹר מחזור, מַחֲזוֹר הָעוֹבְדִים מחזור העובדים א) תנועת העובדים הנכנסים לשירות והיוצאים ממנו; ב) תנועת העובדים ממשרה למשרה בתוך השירות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
דֵּרוּג דירוג א) קביעת דרגות; ב) סולם הדרגות שבהן מדורגים עובדים השייכים למקצוע אחד, או לכמה מקצועות שבהם משתלם שכר שווה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַשְׂכֹּרֶת תְּחִלִּית משכורת תחילית א) המשכורת המשתלמת לעובד, כשהוא מתחיל לשרת בדרגה מסוימת; ב) השיעור הנמוך ביותר של המשכורת בדרגה מסוימת.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תּוֹסֶפֶת יֹקֶר תוספת יוקר סכום כסף, המשתלם לעובד נוסף על שכר היסוד או משכורת היסוד שלו, הבא להבטיח שהערך הריאלי של שכרו או משכורתו לא ייפגע בשל עליית המחירים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
קְצֻבָּה קצובה תשלום קצוב הניתן לעובד למטרות הוצאה מוגדרות כגון קצובת ספרים, קצובת אש"ל, קצובת הבראה ונופש, קצובת נסיעות, קצובת (עבודת-) חוץ, קצובת העתקת מגורים, קצובת הלבשה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תּוֹסֶפֶת תוספת תשלום נוסף על משכורתו של העובד, בגלל מעמדו או מצבו, או בגלל אופיה המיוחד של העבודה או כמותה, כגון תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת נהיגה קשה, תוספת כפר, תוספת ספָר, תוספת הערבה, תוספת שעות נוספות, תוספת תפקיד, תוספת מאמץ, תוספת כוננות, תוספת ריתוק.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַעֲנָק מענק סכום המוענק לעובד פעם אחת למטרה מסוימת, כגון מענק לימודים, מענק השתלמות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הֲטָבָה הטבה גמול חד פעמי, שאינו כלול בתנאי העבודה המוסכמים והקבועים.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
קִצְבָּה קצבה סכום המשתלם לעתים קרובות לעובד, שפרש מן השירות, או לשאיריו של עובד שנפטר.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
בַּר קִצְבָּה בר קצבה (שירות) המזכה לקצבה את המשרת בו או את שאיריו; (עובד) הזכאי לקצבה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
גִּמְלָה גמלה טובת הנאה המגעת לעובד לפי חוק או הסכם כגון מענק פרישה, קצבּה, דמי לידה וכיו"ב (להוציא שו"ם).
דלג למונחים