סכרים (תשכ"ז)

סינון
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
קָדְקוֹד* קודקוד*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נְטִי נטי היחס בין ההיטל האופקי להיטל האנכי
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
יַרְכָּה* ירכה*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
יַרְכַּת כֹּבֶד* ירכת כובד*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכַת כֹּבֶד
דלג למונחים