סכרים (תשכ"ז)

סינון
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נִצּוּל ניצול שֶׁל מַפָּל, שֶׁל מֵרוֹץ-מַיִם

harnessing harnessing of fall, of a stream
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
נִצּוּל אֵנֶרְגִּיַּת הַמַּיִם* ניצול אנרגיית המים*
* במילון המקורי כתוב: נִצּוּל אֱנֶרְגְּיַת הַמַּיִם
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
דַּחַף דחף, כּוֹחַ לוֹחֵץ* כוח לוחץ*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ לוֹחֵץ
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
תָּכְנִית הָאֲתָר* תוכנית האתר*
* במילון המקורי כתוב: תָּכְנִית הָאֲתַר
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
פְּרוֹיֵקְט* פרויקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹיֶקְטְ

scheme scheme, project project plans and designs
דלג למונחים