סכרים (תשכ"ז)

סינון
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מַעְבָּד מעבד תוצאת העבודות
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
בָּאֲתָר* באתר*
* במילון המקורי כתוב: בָּאֲתַר
העתק
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
מִבְחָן בָּאֲתָר* מבחן באתר*
* במילון המקורי כתוב: מִבְחָן בָּאֲתַר
העתק
סכרים (תשכ"ז, 1966)
הִידְרוֹמֵטֶר* הידרומטר*, מַד צְפִיפוּת מד צפיפות
* במילון המקורי כתוב: הִדְרוֹמֶטֶר
דלג למונחים