חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אָנָלִיזַת הַמַּאֲמַצִּים* אנליזת המאמצים*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָלִיזַת הַמַּאֲמַצִּים
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פוּנְקְצִיַּת הַמַּאֲמָץ* פונקציית המאמץ*, פוּנְקְצִיַּת הַמַּאֲמַצִּים* פונקציית המאמצים*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיַּת הַמַּאֲמָץ
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיַּת הַמַּאֲמַצִּים
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אָנָלִיזָה מְמַדִּית* אנליזה ממדית*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָלִיזָה מְמַדִּית
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
חֹרֶג חורג
חָרוּג חרוג התואר, כגון: מִבְנֵה סְבָכָה חָרוּג
דלג למונחים