חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
נִחוּת ניחות אינו תלוי בזמן
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפּוּלְסְ
דלג למונחים