חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל יַאנְג* מודול יאנג*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל יַאנְגְּ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל הַטַּנְגֵּנְס* מודול הטנגנס*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל הַטַּנְגֶּנְסְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל הַסֵּקַנְס* מודול הסקנס*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל הַסֶּקַנְסְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
יַחַס פּוּאָסוֹן* יחס פואסון*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס פּוּאַסּוֹן
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל לָאמֶה* מודול לאמה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל לָאמֵה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה אֵלַסְטִית* אנרגייה אלסטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה אֵלַסְטִית
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
לוּלְאַת הִיסְטֵרֵזָה* לולאת היסטרזה*
* במילון המקורי כתוב: לוּלְאַת הִסְטֵרֵזָה
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כֶּשֶׁל כשל כל ליקוי, המוציא מבנה מתפקידו התקין, כגון שבר, שקיעה וכד'
דלג למונחים