חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
עִוּוּת עיוות שינוי בצורתו של הגוף, ולא בנפחו
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסוֹאִיד הָעִבּוּר* אליפסואיד העיבור*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד הָעִבּוּר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיַּת הָעִבּוּר* אנרגיית העיבור*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת הָעִבּוּר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
תִּפּוּחַ תיפוח הגדלת הנפח ע"י הזיחה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
עִקּוּשׁ עיקוש השינויים בשטח, כגון בדף שנרטב או בחתך מוט לא עגול לאחר הפיתול
דלג למונחים