חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מֶרְכַּז הַמָּסָה* מרכז המסה*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט* מומנט*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
זְרוֹעַ הַמּוֹמֵנְט* זרוע המומנט*
* במילון המקורי כתוב: זְרוֹעַ הַמּוֹמֶנְטְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט רִאשׁוֹן* מומנט ראשון*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ רִאשׁוֹן
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי* מומנט שני*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל קַו* מומנט שני של קו*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל שֶׁטַח* מומנט שני של שטח*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל נֶפַח* מומנט שני של נפח*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל מָסָה* מומנט שני של מסה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל קַו
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל נֶפַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל מַסָּה

second moment second moment of line, area, volume, mass
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי קָטְבִּי* מומנט שני קוטבי*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי פּוֹלָרִי* מומנט שני פולרי* לדוגמה: שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי קָטְבִּי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי פּוֹלָרִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי* מומנט היסטי*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי הֶסֵּטִי* מומנט שני היסטי* לדוגמה: שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי הֶסֵּטִי
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
רַדְיוּס הַמּוֹמֵנְט הַשֵּׁנִי* רדיוס המומנט השני*, רַדְיוּס הַמּוֹמֵנְט הַשֵּׁנִי שֶׁל שֶׁטַח* רדיוס המומנט השני של שטח*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוּס הַמּוֹמֶנְטְ הַשֵּׁנִי
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוּס הַמּוֹמֶנְטְ הַשֵּׁנִי שֶׁל שֶׁטַח
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל מָסָה* מומנט שני של מסה*, מוֹמֵנְט הַהֶתְמֵד שֶׁל מָסָה* מומנט ההתמד של מסה*, מוֹמֵנְט הָאִינֶרְצִיָּה שֶׁל מָסָה* מומנט האינרצייה של מסה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הַהֶתְמֵד שֶׁל מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הָאִינֶרְצְיָה שֶׁל מַסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶתְמֵד קָטְבִּי* מומנט התמד קוטבי*, מוֹמֵנְט הֶתְמֵד פּוֹלָרִי* מומנט התמד פולרי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד קָטְבִּי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד פּוֹלָרִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי שֶׁל הַהֶתְמֵד* מומנט היסטי של ההתמד*, מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* מומנט היסטי של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶתְמֵד רָאשִׁי* מומנט התמד ראשי*, מוֹמֵנְט אִינֶרְצִיָּה רָאשִׁי* מומנט אינרצייה ראשי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד רָאשִׁי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ אִינֶרְצְיָה רָאשִׁי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסָה שֶׁל הַהֶתְמֵד* אליפסה של ההתמד*, אֵלִיפְּסָה שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* אליפסה של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסָה שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסָה שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסוֹאִיד שֶׁל הַהֶתְמֵד* אליפסואיד של ההתמד*, אֵלִיפְּסוֹאִיד שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* אליפסואיד של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
דלג למונחים