צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
פִּקָּה* פיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיקָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)

feeder feeder for automatic microfilm camera
העתק
העתק
דלג למונחים