צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
תּוֹצָא תוצא כגון: תּוֹצָא שְׁוַרְצְשִׁילְדְּ

effect effect e.g. Schwarzschild effect
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
כֶּפֶל בָּבוּאָה* כפל בבואה*
* במילון המקורי כתוב: כֵּפֶל בָּבוּאָה
חלופות תקניות : כָּפִיל, תְּמוּנַת רְפָאִים, בָּבוּאַת הֵד
להרחבה
חלופות תקניות : כפיל, תמונת רפאים, בבואת הד
להרחבה
דלג למונחים