צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אָמוֹנְיָה* אמוניה*, תְּמִסַּת אָמוֹנְיָה* תמיסת אמוניה*
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹנְיָה
* במילון המקורי כתוב: תְּמִסַּת אַמּוֹנְיָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אָמוֹנְיוּם כְּלוֹרִי* אמוניום כלורי*, אָמוֹן כְּלוֹרִי* אמון כלורי*
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹנְיוּם כְּלוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹן כְּלוֹרִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אָמוֹנְיוּם עַל-גָּפְרָתִי* אמוניום על-גופרתי*, אָמוֹן עַל-גָּפְרָתִי* אמון על-גופרתי*
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹנְיוּם עַל-גָּפְרָתִי
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹן עַל-גָּפְרָתִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
בּוֹרַקְס* בורקס*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹרַקְסְ
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
המונח המעודכן: חֻמְצָה בּוֹרָתִית (חומצה לא אורגנית)
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
כַּסְפִּית דּוּ-כְּלוֹרִית* כספית דו-כלורית*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְפִּית דּוּ-כְלוֹרִית
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
פוֹרְמָלִין פורמלין תמיסת %40 פורמלדהיד

formalin formalin 40% solution of formaldehyde, HCHO
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אָלוּם הָאַשְׁלְגָן* אלום האשלגן*
* במילון המקורי כתוב: אֲלוּם הָאֶשְׁלָגָן
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
כְּרוֹם אָלוּם* כרום אלום*, כְּרוֹם אָלוּם הָאַשְׁלְגָן* כרום אלום האשלגן*
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹם אֲלוּם
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹם אֲלוּם הָאֶשְׁלָגָן
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן דּוּ-כְּרוֹמָטִי* אשלגן דו-כרומטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן דּוּ-כְרוֹמָתִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן בְּרוֹמִי* אשלגן ברומי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן בְּרוֹמִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן צִיטְרָטִי* אשלגן ציטרטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן צִיטְרָתִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן פֵרִיצִיָּאנִי* אשלגן פריציאני*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן פֵרִיצִיאָנִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן יוֹדִי* אשלגן יודי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן יוֹדִי
קיצור המונח המקובל היום הוא KI.
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן דּוּ-גָּפְרִיתִי* אשלגן דו-גופריתי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן דּוּ-גָפְרִיתִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן עַל-מַנְגָּנָטִי* אשלגן על-מנגנטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן עַל-מַנְגָּנָתִי
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
אַשְׁלְגָן תִּיּוֹ-צִיָּאנָטִי* אשלגן תיו-ציאנטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן תִּיּוֹ-צִיאָנָתִי
העתק
חלופות תקניות : נֶתֶר אִכּוּל
המונח נֶתֶר מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : נתר איכול
המונח נֶתֶר מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
נַתְרָן תִּיּוֹ-גָּפְרָתִי* נתרן תיו-גופרתי*
* במילון המקורי כתוב: נַתְרָן תִּיּוֹ-גָפְרָתִי
דלג למונחים