תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
שַׂחְקַן כַּדּוּרסַל* שחקן כדורסל*
* במילון המקורי כתוב: שַׂחֲקַן כַּדּוּר סַל
עדכון: גם כַּדּוּרְסַלָּן
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
כַּדּוּרסַל* כדורסל*, מִשְׂחַק כַּדּוּרסַל* משחק כדורסל*
* במילון המקורי כתוב: כַּדּוּר סַל
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחַק כַּדּוּר סַל
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
פְּסִילָה פסילה פסילת שחקן מהשתתפות במשחקים בגלל תקנות גיל, הסגר וכד'
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
סִבְסוּב סבסוב השחקן מסתובב כשרגלו האחת קבועה על הקרקע ומשמשת לו נקודת ציר
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
קְלִיעָה קליעה, קְלִיעָה לַסַּל קליעה לסל היא הזריקה המתכוונת לסל, בין אם תביא לכיבוש סל, בין אם לאו
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מִגְרַשׁ כַּדּוּרסַל* מגרש כדורסל* כולל את שדה המשחק, יציעים לקהל וכד'
* במילון המקורי כתוב: מִגְרַשׁ כַּדּוּר סַל
דלג למונחים