תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
סִדְרָה סדרה סדרת העברות הכדור, מן הפתיחה עד ליציאת הכדור מן המשחק; בסיומה זוכים בנקודה או בפתיחה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מִגְרַשׁ כַּדּוּר יְעָף מגרש כדור יעף כולל את שדה המשחק, את היציעים לקהל ועוד
המונח המעודכן: מִגְרַשׁ כַּדּוּר-עָף
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
חֶלְקָה חלקה מחצית אחת של שדה המשחק, המיועדת לקבוצה אחת
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
תְּחוּם אֲחוֹרִי תחום אחורי בין קו ההתקפה לקו הרוחב; מקומם של השחקנים האחוריים
דלג למונחים