תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
עֲבֵרָה עַל תְּנַאי עבירה על תנאי, עֲבֵרָה עַל תְּנַאי מְחָאָה* עבירה על תנאי מחאה* אין השופט רשאי להיזקק לה, אלא אם כן מוחה הקבוצה הנפגעת
* במילון המקורי כתוב: עֲבֵרָה עַל תְּנַאי מֶחָאָה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מֻשְׁבָּת מושבת שימוש הלשון: הִשְׁבִּית שַׂחֲקָן, שַׂחֲקָן מֻשְׁבָּת
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
כַּפָּה כפה חסרת אצבעות, פרט לבוהן; מרופדת יותר מן הכפפה
דלג למונחים