תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מֻשְׁבָּת מושבת שימוש הלשון: הִשְׁבִּית שַׂחֲקָן, שַׂחֲקָן מֻשְׁבָּת
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
כַּפָּה כפה חסרת אצבעות, פרט לבוהן; מרופדת יותר מן הכפפה
דלג למונחים