תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
צוֹלֵל צולל שיודע לשהות זמן ממושך מתחת למים. - אין כאן הכוונה לעוסק בקפיצות למים
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
שְׂחִיָּה שחייה מציינת את הפעולה, כגון: שחייה ממושכת, שחייה בבגדים; וכן את ענף הספורט ומקצועותיו, כגון: שחיית 100 מ', שחיית חזה
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
אֹרֶךְ אורך כגון: אורך אחד, שני אֳרכים וכו'. הכוונה לאורך הברכה כחלק של מרחק השחייה השלם. אם אורך הברכה 25 מ', הרי במשחה של 100 מ' על השחיינים לעבור ארבעה "אורכים"
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
צָלַל צלל ירד ושהה מתחת למים. - אין להחליפו ב"קפץ למים", אף כי בכמה שפות משמשת מלה אחת לשתי הפעולות
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
מַאֲחֶזֶת זִנּוּק מאחזת זינוק ידית או כדו' בקצה הברכה, בה מחזיק השחיין בשעת הזינוק לשחיית גב. - זינוק זה נעשה במים, לא מן הדוכן
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
סֶבֶב סבב סיבוב שלם לפנים או לאחור. בכפולות: סֶבֶב וָחֵצִי, דּוּ סֶבֶב, תְּלַת סֶבֶב
העתק
חינוך גופני (תשכ"ב, 1962)
מִקְרָס מקרס העברת רגליים כפופות בין הידיים השעונות וירידה על הרגליים; בקפיצות מעמידת ידיים
דלג למונחים