תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
מִקְצֶה מקצה קבוצה ארעית של מתחרים, המתחרים ביניהם בעת ובעונה אחת. החלוקה ל"מקצים" נעשית בתחרויות המוקדמות, כאשר מספר המשתתפים עולה על מספר המקומות במסלול (בריצה) או עולה על גודל מתקבל על הדעת (בזריקה ובקפיצה). ה"מקצים" נקבעים ע"י הנהלת התחרות
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
חֲרִיגָה חריגה יציאת המתחרה אל מחוץ לתחום המיועד לו - שביל, שטח, עיגול -, אשר כתוצאה ממנה נפסל הישגו בתחרות
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
סִימָנִית סימנית כגון לוּחִית, קֻבְיָה, דִּגְלוֹן וכד', לסימון גבולות, מרחקים, הישגים ועוד

marker marker as plate, cube, flag
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
מֵרוֹץ מרוץ ההבחנה בין "ריצה" לבין "מרוץ" תהיה כדלקמן: ריצה - היא הפעולה, כגון: ריצה מהירה, ריצה איטית. היא גם השם של סוג הספורט הנדון כאן, ושל כל אחד ממקצועותיו, כגון: (אימון ב)ריצת 100 מ', (ב)ריצת מסוכות וכד'. מרוץ - הוא תחרות בריצה, כגון: (התקיים) מרוץ מרתון, מרוץ 100 מ', מרוץ מסוכות. כך נקרא גם כל שלב משלבי התחרות, כגון: מרוץ מוקדם, מרוץ גמר, מרוץ א', מרוץ ב'
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
סְמוּרוֹת סמורות, נַעֲלַיִם סְמוּרוֹת נעליים סמורות נעלי ריצה מסומרות, שחודי מסמריהן בולטים מן הסוליה החוצה. בנעליים מסומרות רגילות בולטים ראשי המסמרים
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
נִסָּיוֹן ניסיון קפיצה או זריקה בשעת התחרות. בכל גובה מותרים שלושה ניסיונות בלבד
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1958)
זְרִיקָה זריקה הפעולה בכלל, ולגבי דיסקוס, משקול, רימון וכדורים בפרט
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1958)
זוֹרֵק דִּסְקוּס* זורק דסקוס*, דִּסְקוּסַאי* דסקוסאי*
* במילון המקורי כתוב: זוֹרֵק דִּיסְקוּס
* במילון המקורי כתוב: דִּיסְקוּסַאי
העתק
חינוך גופני (תשכ"א, 1961)
כִּידוֹן כידון סוגי הכידון - לפי המשקל: כִּידוֹן נֹעַר, כִּידוֹן נָשִׁים, כִּידוֹן גְּבָרִים; לפי החומר: כִּידוֹן חִזְרָן (= במבוק), כִּידוֹן מַתֶּכֶת, כִּידוֹן עֵץ; לפי המבנה: כִּידוֹן טָמוּם, כִּידוֹן נָבוּב, כִּידוֹן לָבוּד
כִּידוֹן נֹעַר כידון נוער, כִּידוֹן נָשִׁים כידון נשים, כִּידוֹן גְּבָרִים כידון גברים
כִּידוֹן חִזְרָן כידון חזרן, כִּידוֹן מַתֶּכֶת כידון מתכת, כִּידוֹן עֵץ כידון עץ
כִּידוֹן טָמוּם כידון טמום, כִּידוֹן נָבוּב כידון נבוב, כִּידוֹן לָבוּד כידון לבוד
המונחים הוצאו מן הסוגריים לצורך אחזור.
דלג למונחים