ספנות [ימאות] (ת"ש–תש"א)

סינון
העתק
ימאות (תש"א, 1941)
מָגֹל נֵף הַקָּדְקוֹד* מגול נף הקודקוד* נפרד: מָגֹל, ר' מָגֻלִּים, מָגֻלֵּי נֵף הַקָּדְקוֹד* מגולי נף הקודקוד*, בְּלוֹק נֵף הַקָּדְקוֹד* בלוק נף הקודקוד*
* במילון המקורי כתוב: מָגֹל נֵף הַקָּדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: מָגֻלֵּי נֵף הַקָּדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: בְּלוֹק נֵף הַקָּדְקֹד
העתק
ימאות (תש"א, 1941)
כָּתֵף כתף רבים: כְּתֵפַיִם
עדכון: גם כֶּתֶף הַסְּקַרְיָה
דלג למונחים