ימאות (תש"ל)

סינון
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַחְוְקֵי הַתֹּרֶן מחווקי התורן מסגרת עץ לחיזוק הסיפון מסביב לארובה, שבה עובר תורן וכד'
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
חֶבֶק הַתֹּרֶן חבק התורן טבעת פלדה מסביב לתורן, שבה מותקנים קרסים ומהדקים
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קֵרוּי עֵרֶב קירוי ערב מוטות קבועים על כתפי התורן בכיוון רוחבי, המשמשים בסיס לדוכנית
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קֵרוּי שְׁתִי קירוי שתי זיזים קבועים על כתפי התורן מתחת לקירוי הערב, בכיוון אורכי
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
דּוּכָנִית דוכנית משטח בראשו של תורן תחתי לריווחן של הרכסות העיליות
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
כְּפִילַת הַתֹּרֶן כפילת התורן אותו חלק מתורן מבונה, בו קצות התורן העילי והתחתי חופים זה את זה
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קוֹלַר הָרֹאשׁ קולר הראש קולר מרובע בכפילת התורן, לקבלת ראשו של תורן תחתי
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קַטְרָב קטרב יתד חזקה המחברת את עקבו של תורן עילי אל קירוי השתי של תורן תחתי
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַתָּח מתח מוט קצר, היורד מקצה מוט החרטום, למתיחת גידי המתח וסמוכות המנורים החלוצים
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מוֹט הַחַרְטוֹם* מוט החרטום* מוט עבה שלוח מהחרטום, עליו נפרשים המפרשים הקדמיים (החלוצים)
* במילון המקורי כתוב: מוֹט הַחַרְטֹם
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
לִמּוּד לימוד, לִמּוּד מוֹט הַחַרְטוֹם* לימוד מוט החרטום* לוחות עץ משני עברי קנה החרטום, כתושבת למוט החרטום
* במילון המקורי כתוב: לִמּוּד מוֹט הַחַרְטֹם
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
גַּף גף מ"ר גַּפִּים; מוט, שאליו מחובר ראש של מפרש אורכי מרובע
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
לְחִי לחי מ"ר לְחָיַיִם; קצות הגף החובקים את התורן
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קָדְקוֹד* קודקוד*, קָדְקוֹד הַגַּף* קודקוד הגף*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד הַגַּף
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מָנוֹר מנור כלונס המשמש לפרישתה של תחתית מפרש אורכי
העתק
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
סָמוֹךְ סמוך מ"ר סָמוֹכוֹת; חבל חזק המייצב תורן לאורכה של האנייה
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
רִכְסָה רכסה חבל חזק המייצב תורן לרוחבה של האנייה, אל אחת הדפנות
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מוֹתָר מותר חבל משנה או תיל משנה לאורך חבל, סמוך וכד', לשם תוספת בטיחות
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מִשְׁוָר משוור חבל מתוח מתחת לסקריה וכיו"ב לעמידת המלחים המטפלים במפרשים
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
נֵף נף מ"ר נֵפִים; חבל להרמת סקריות, נסים וכד'
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַתְלֶה מתלה חבל מראש התורן לזרועות הסקריה, לתלייתה, ללכסונה או ליישורה
מַזְקֵף מזקף מתלה לזקיפת מנור
העתק
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קוֹבֵץ קובץ חבל לאסיפת מפרש גף אל התורן
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
חֶבֶל חַרְטוֹמִי* חבל חרטומי* לייצוב שפה גלאית של מפרש, נמתח לצד החרטום
* במילון המקורי כתוב: חֶבֶל חַרְטֻמִּי
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
רֶסֶן חַרְטוֹמִי* רסן חרטומי*, רֶסֶן חֶבֶל חַרְטוֹמִי* רסן חבל חרטומי*
* במילון המקורי כתוב: רֶסֶן חַרְטֻמִּי
* במילון המקורי כתוב: רֶסֶן חֶבֶל חַרְטֻמִּי
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
תִּלְיוֹן תליון א. קטע של חבל או תיל להידוק קרן מפרש למנור; ב. חבל של גלגילה או עזק, קבוע בקצהו האחד
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
הערת המזכירות המדעית: משמש גם מִפְרַשׂ חָלוּץ (צירוף סמיכות).
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
חַרְטוֹמִי* חרטומית*, שָׂפָה חַרְטוֹמִית* שפה חרטומית* א. השפה הקדמית, הצמודה לסמוך; ב. השפה הקדמית, הצמודה לתורן
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֻמִּית
* במילון המקורי כתוב: שָׂפָה חַרְטֻמִּית
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קָדְקוֹד* קודקוד* זווית אחורית עליונה
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
פַּס צִמְצוּם פס צמצום רצועת צדרה אופקית, שבה קבועים פתילי הצמצום
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
חֲפִי תַּחְתִּית* חפי תחתית* מ"ר חֲפָיֵי תַחְתִּית; רצועת אריג במקום שעוברת חגורת הקיפול
* במילון המקורי כתוב: חֲפִי תַחְתִּית
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
רוֹכֵס רוכס פין עץ או מתכת, שמשחילים אותו בענב של חבל כדי למנוע את שמיטת החבל
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
עָזֵק עזק מ"ר עֲזֵקִים; עניבה בחבל, כרוכה על טבעת מחורצת
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
עִזְקָה עזקה מ"ר עֲזָקוֹת; טבעת מתכת בעלת חריץ (evoorg), הניתנת בתוך עניבה של חבל
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
שָׁלַב שלב האחיז חבל על-ידי כריכתו מסביב למאחז וכד', מבלי לעשות בו קשר
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַאֲחָז מאחז פסיס עץ או פלדה ובו זיזים להאחזת חבלים
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מְאַסֵּף מאסף, מִפְרָשׂ מְאַסֵּף מפרש מאסף 1) מפרש גף קטן בכלי שיט קטנים 2) מפרש רוחבי תחתי בתורן האחרון באנייה של ארבעה תרנים
דלג למונחים