ימאות (תש"ל)

סינון
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
מַלָּח מלח, סַפָּן ספן בייחוד בכלי שיט חופיים
דלג למונחים