הידרולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
אוֹרוֹהִידְרוֹגְרַפְיָה* אורוהידרוגרפיה*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרוֹ-הִידְרוֹגְרַפְיָה
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
הִידְרוֹמֶטְרִיָּה* הידרומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹמֶטְרְיָה
דלג למונחים