נגרות (תרפ"ח)

סינון
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר חוֹזֵר* מסור חוזר* מכונת משור בצורת סֶרֶט
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר חוֹזֵר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר סוֹבֵב* מסור סובב* מכונה עם משור עגֹל
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר סוֹבֵב
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר תְּנוּפָה* מסור תנופה* מכונה עם משור מטֻלטל
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר תְּנוּפָה
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר קוֹצֵץ* מסור קוצץ* מכונה המנסרת לוחות לאֹרך קבוע
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר קוֹצֵץ
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר לְהָבִים* מסור להבים* מכונה המרכבת ממשורים אחדים והמנסרת נסורים אחדים בבת אחת
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר לְהָבִים
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מְכוֹנָה מַסּוֹרִית* מכונה מסורית* מכונת משור לנסירה עדינה
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנָה מַשּׂוֹרִית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר יָדוֹת* מסור ידות* משור יד הנעבד בידי שני אנשים והמשמש לנסירת עצים עבים
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר יָדוֹת
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר דַּק* מסור דק* משור לקוים דקים
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר דַּק
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹרִית* מסורית* משור קטן
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹרִית
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
הִשְׁחִיז אֶת הַמַּסּוֹר* השחיז את המשור*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵז אֶת הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
סִכְסֵךְ אֶת הַמַּסּוֹר* סכסך את המשור*
* במילון המקורי כתוב: סַכְסֵךְ אֶת הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מָתַח אֶת חֶבֶל הַמַּסּוֹר* מתח את חבל המשור*
* במילון המקורי כתוב: מָתֹחַ אֶת חֶבֶל הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
רִפָּה אֶת חֶבֶל הַמַּסּוֹר* ריפה את חבל המשור*
* במילון המקורי כתוב: רַפֵּה אֶת חֶבֶל הַמַּשּׂוֹר
העתק
נגרות (תרפ"ח, 1928)
מַסּוֹר רָפוּי* מסור רפוי*
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹר רָפוּי
דלג למונחים