מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ אִיזָלוֹבָּרִית* רוח איזלוברית*
* במילון המקורי כתוב: רוּחַ אִיזַלּוֹבָּרִית
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ קָדִים רוח קדים בּערבית: שַׁרְקִיָּה

Eastern wind Eastern wind a hot wind over the east coast areas of the Mediterranean
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
חַמְסִין חמסין שם הרוּח הדרוֹמית היבשה והחמה מאוֹד, הנוֹשבת בּמצרים בּקדמת שקעים, המתקדמים מזרחה לאוֹרך אגן הים התיכוֹן אוֹ מעל לחוֹף
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הוּרִיקָן* הוריקן*
* במילון המקורי כתוב: הוּרָקָן
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תִּימְרַת אָבָק* תימרת אבק*
* במילון המקורי כתוב: תִּמְרַת אָבָק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תִּימְרַת חוֹל* תימרת חול*
* במילון המקורי כתוב: תִּמְרַת חוֹל
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְט* דרגת בופורט*, דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְט לְחֹזֶק הָרוּחַ* דרגת בופורט לחוזק הרוח*, מִסְפַּר בּוֹפוֹרְט* מספר בופורט*, מִסְפַּר בּוֹפוֹרְט לְחֹזֶק הָרוּחַ* מספר בופורט לחוזק הרוח*
* במילון המקורי כתוב: דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְטְ
* במילון המקורי כתוב: דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְטְ לְחֹזֶק הָרוּחַ
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר בּוֹפוֹרְטְ
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר בּוֹפוֹרְטְ לְחֹזֶק הָרוּחַ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)

gale gale formerly: fresh gale
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)

storm storm formerly: whole gale
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ הוּרִיקָן* רוח הוריקן*
* במילון המקורי כתוב: רוּחַ הוּרָקָן
דלג למונחים