מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֶמְפֵּרָטוּרָה מֻחְלֶטֶת* טמפרטורה מוחלטת*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֵּרָטוּרָה מָחְלֶטֶת
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֶמְפֵּרָטוּרָה בָּלִיסְטִית* טמפרטורה בליסטית*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֵּרָטוּרָה בַּלִּיסְטִית
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
סֻלַּם צֶלְזִיּוּס* סולם צלזיוס*, סֻלַּם טֶמְפֵּרָטוּרָה לְפִי צֶלְזִיּוּס* סולם טמפרטורה לפי צלזיוס*
* במילון המקורי כתוב: סֻלַּם צֶלְזְיוּס
* במילון המקורי כתוב: סֻלַּם טֶמְפֵּרָטוּרָה לְפִי צֶלְזְיוּס
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אַדְיַאבָּטִי* אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: אַדְיַבָּטִי
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
שִׁעוּר מַפָּל אַדְיַאבָּטִי בְּיָבֵשׁ* שיעור מפל אדיאבטי ביבש*
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר מַפָּל אַדְיַבָּטִי בְּיָבֵשׁ
העתק
דלג למונחים