מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אָזִימוּט* אזימוט*
* במילון המקורי כתוב: אַזִּימוּט
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
צִיּוּנֵי בּוֹפוֹרְט* ציוני בופורט*
* במילון המקורי כתוב: צִיּוּנֵי בּוֹפוֹרְטְ
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
קֶרֶס קרס לסימוּן מהירוּת הרוּח
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
גְּרַדְיֵנְט* גרדיינט*
* במילון המקורי כתוב: גְּרַדְיֶנְטְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מִפְלָס מפלס כּגוֹן: מִפְלַס לַחַץ, מִפְלָס אִיזֶנְטְרוֹפִּי
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזָלוֹבָּר* איזלובר*
* במילון המקורי כתוב: אִיזַלּוֹבָּר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹהִיפְּס* איזוהיפס*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹהִיפְּסְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹתֵרְם* איזותרם*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹתֶרְם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹסְטֶר* איזוסטר*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹסְטֵר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹהִיאֵט* איזוהיאט*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹהִיאֶט
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֵפִיגְרָם* טפיגרם*
* במילון המקורי כתוב: טֶפִיגְרַם
המונח המעודכן: רִשְׁמַת גָּשׁוֹשׁ
דלג למונחים