מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
המונח המעודכן: חֲזֹרֶת רָחְבִּית.
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
המונח המעודכן: חֲזֹרֶת כְּלָלִית.
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פָּסָטִים* פסטים*
* במילון המקורי כתוב: פַּסָּטִים
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אַנְטִיפָּסָטִים* אנטיפסטים*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטִיפַּסָּטִים
דלג למונחים