גלי הים [גאוגרפיה] (תשל"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תשל"ג, 1973)
זֶרֶם צְפִיפוּת זרם צפיפות הכּונה לזרם, שבּוֹ צפיפוּת הנוֹזל נבדלת מצפיפוּת הסביבה
דלג למונחים