שיווק ופרסום (תשפ"ג)

סינון
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
אוֹטוֹמַצְיָה שִׁוּוּקִית אוטומציה שיווקית שיטה לניהול תהליכי שיווק ותפעול בצורה אוטומטית בכמה ערוצי שיווק במרשתת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הַצָּבַת מוּצָר הצבת מוצר פרסום סמוי שבו מותגים משמשים חלק מתפאורה של תוכן כלשהו באמצעי התקשורת, כגון בסרט או בסדרת טלוויזיה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִטּוּב בִּמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ מיטוב במנועי חיפוש התאמת דף מרשתת או אתר כך שייסרק בצורה הטובה ביותר מנועי החיפוש, ויופיע במקום גבוה בתוצאות החיפוש לגולש
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם בְּגַלִּים פרסום בגלים פרסום מוצר במינון משתנה: בתקופות מסוימות פרסום מוגבר ובאחרות פרסום מתון; כנגד כנגד פִּרְסוּם בִּפְרָצִים, פִּרְסוּם רָצִיף, פִּרְסוּם מִתְמַשֵּׁךְ
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם בְּהַגָּשָׁה עַצְמִית פרסום בהגשה עצמית פרסום בשטח פרסום שהמפרסם רוכש באופן עצמאי באמצעות מסדת (פלטפורמה) אוטומטית
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם בִּפְרָצִים פרסום בפרצים פרסום מוגבר לפרקי זמן קצרים, וביניהם הימנעות מפרסום; כנגד פִּרְסוּם בְּגַלִּים, פִּרְסוּם רָצִיף, פִּרְסוּם מִתְמַשֵּׁךְ
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם חֲוָיָתִי פרסום חווייתי שיטת פרסום שבה מעודדים את הצרכן להשתתף בחוויה קשורה במוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם חַתְרָנִי פרסום חתרני פרסום לא שגרתי, שמטרתו לעורר עניין במותג או בעסק; רווח: פרסום גרילה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מֻסְוֶה פרסום מוסווה פרסום סמוי שבו פרסומת משודרת באופן שצופה סביר עשוי שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר או שירות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מֵעַל לַקַּו פרסום מעל לקו, פִּרְסוּם לַכְּלָל פרסום לכלל כנגד פִּרְסוּם מִתַּחַת לַקַּו, פִּרְסוּם לַפְּרָט; פִּרְסוּם מִשְּׁנֵי צִדֵּי הַקַּו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מַפְנֶה פרסום מפנה פרסום היוצר סקרנות ומזמין את הגולש להיכנס לאתר ולצרוך תוכן או מוצר; כנגד פִּרְסוּם פּוֹנֶה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מְשֻׁלָּב פרסום משולב פרסום במסגרת ערוצי מדיה וסוגי תקשורת שונים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מִשְּׁנֵי צִדֵּי הַקַּו פרסום משני צידי הקו כנגד פִּרְסוּם מֵעַל לַקַּו, פִּרְסוּם לַכְּלָל; פִּרְסוּם מִתַּחַת לַקַּו, פִּרְסוּם לַפְּרָט] [פרסום לכלל ופרסום לפרט כאחד
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מִשְׁתַּלֵּב פרסום משתלב פרסום המשתלב במסדת הפרסום בסגנון ובמראה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מִתַּחַת לַקַּו פרסום מתחת לקו, פִּרְסוּם לַפְּרָט פרסום לפרט כנגד פִּרְסוּם מֵעַל לַקַּו, פִּרְסוּם לַכְּלָל; פִּרְסוּם מִשְּׁנֵי צִדֵּי הַקַּו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם מְתֻכְנָת פרסום מתוכנת פרסום שבו רכישת שטח הפרסום והצבת המודעה נעשות באמצעות תוכנת מחשב
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם סָמוּי פרסום סמוי צורת פרסום שבה קהל היעד אינו מודע שלפניו תוכן שיווקי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם פּוֹנֶה פרסום פונה פרסום "רגיל" המציג את המוצר לפני הלקוח; כנגד פִּרְסוּם מַפְנֶה
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם רָצִיף פרסום רציף, פִּרְסוּם מִתְמַשֵּׁךְ פרסום מתמשך פרסום מוצר באותו מינון לכל אורך השנה; כנגד פִּרְסוּם בְּגַלִּים, פִּרְסוּם בִּפְרָצִים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם שְׁזוּר סְבִיבָה פרסום שזור סביבה, פִּרְסוּם שָׁזוּר פרסום שזור פרסום המשתלב במרחב הציבורי. לרוב בא במקומות לא צפויים ובאמצעים לא צפויים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם תַּת-סִפִּי פרסום תת-סיפי פרסום סמוי שבו מסר פרסומי מועבר לצופים בלי שהם מודעים לכך באופן מלא, כגון פרסומת משודרת הכוללת תמונות חטופות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
רֶשֶׁת אֲתָרִים לְפִרְסוּם רשת אתרים לפרסום רשת של כמה אתרי מרשתת שבה אפשר לרכוש שטחי פרסום במרוכז
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
רֶשֶׁת שֻׁתָּפִים רשת שותפים כלל האתרים השותפים לחברה העסקית בשִׁוּוּק שֻׁתָּפִים וזכאים לקבל תגמול
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק שיווק תחום עיסוק שעניינו קידום המכירה וההפצה של מוצרים ושירותים, ובו ארבעה מרכיבים: עיצוב המוצר, מדיניות המחיר, מדיניות ההפצה ומדיניות התקשורת (הכוללת פרסום)
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק בִּמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ שיווק במנועי חיפוש קידום ממומן של אתר ברשימת תוצאות החיפוש במנועי חיפוש
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק דֶּרֶךְ עֵרֶךְ שיווק דרך ערך שיווק של חברה או מוצר הנשען על תמיכה בערך חברתי, סביבתי וכיו"ב ובקידום שלו; אחת הדרכים של שִׁוּוּק חֶבְרָתִי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק הֲגָנָתִי שיווק הגנתי שיווק שבו ננקטות פעולות כדי לשמור על מקומו של מותג בשוק מול מותג מתחרה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק חֶבְרָתִי שיווק חברתי שיווק שאחת ממטרותיו היא יצירת ערך חברתי, כגון קידום קבוצה מסוימת באוכלוסייה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק חוֹזֵר שיווק חוזר שיווק באמצעות מודעת פרסומת החוזרת אל גולש שכבר נחשף אליה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק חֲוָיָתִי שיווק חווייתי שיווק שבו מעודדים את הצרכן להשתתף בחוויה קשורה במוצר; ראו גם שִׁוּוּק מְעָרֵב
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק חַקְיָנִי שיווק חקייני מצב שבו חברה מחקה את מאפייני המוצר ואת מאפייני השיווק של חברה מתחרה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק חַתְרָנִי שיווק חתרני שיווק (עיצוב, תמחור הפצה ותקשורת) לא שגרתי, שמטרתו לעורר עניין במותג או בעסק; רווח: שיווק גרילה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מְבֻסַּס תֹּכֶן שיווק מבוסס תוכן שיווק המתבסס על יצירה והפצה של תוכן בעל ערך לקהלי יעד שונים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מֵגִיב שיווק מגיב תכנון שיווק סביב אירועים העתידים להתרחש
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מֻטְמָע שיווק מוטמע צורה של הצבת מוצר – המותג הוא חלק מהתוכן ה"טבעי" של סרט או של סדרת טלוויזיה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מְעָרֵב שיווק מערב שיווק המעודד השתתפות פעילה של הצרכנים בקביעת אופיו של המוצר; ראו גם שִׁוּוּק חֲוָיָתִי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מַפְנֶה שיווק מפנה שיווק הבנוי על משיכת הגולש להיכנס לאתר ולצרוך את המוצר; כנגד שִׁוּוּק פּוֹנֶה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מְצַמְצֵם שיווק מצמצם שיווק שמטרתו להקטין את הביקוש למוצר ואת צריכתו, למשל על ידי העלאת מחיר, הפסקת פרסום ועוד
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מְקֻוָּן שיווק מקוון שיווק שבו כלל התהליכים נעשים במרשתת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק מְשֻׁלָּב שיווק משולב שיווק (עיצוב, תמחור, הפצה ותקשורת) הנוקט מגוון דרכים ואמצעים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק פּוֹנֶה שיווק פונה שיווק הבנוי על הבאת המוצר אל הלקוח; כנגד שִׁוּוּק מַפְנֶה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק רוֹתֵם שיווק רותם אסטרטגיית שיווק (עיצוב, הפצה, תמחור ותקשורת) המשתמש באירועים עכשוויים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁוּוּק שֻׁתָּפִים שיווק שותפים צורת שיווק שבה אתר או אתרים מוגדרים שותפים של חברה עסקית, ומקבלים תגמול על הפניית גולשים לאתר מכירות או לאתר תוכן של החברה
דלג למונחים