שיווק ופרסום (תשפ"ג)

סינון
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
אֲתָר מֻתְאַם מַכְשִׁיר אתר מותאם מכשיר, אֲתָר מֻתְאָם אתר מותאם אתר שהותאם מראש להצגה במכשירים מסוימים בלבד, כגון 'אתר מותאם לנייד ולמחשב'
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
אֲתָר מִתְגַּמֵּשׁ אתר מתגמש אתר המתאים את צורת הצגתו למכשיר שממנו נכנסים אליו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
אֲתָרוֹן אתרון אתר הממוקד בשיווק של מוצר אחד או של שירות אחד של חברה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
בִּדּוּל בידול הדגשת ההבדל בין מוצר מסוים למוצר מתחרה לשם קידום המוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
בִּקּוּר פָּעִיל ביקור פעיל ביקור שבו הגולש נכנס לאתר ועושה בו פעילות כלשהי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
דְּבִיקוּת דביקות נטייה להישארות הלקוח בקשר עם מותג של חברה בעקבות צעדים שנוקטת החברה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
דְּמוּת דמות מאפיינים משותפים וייחודיים של קבוצת צרכנים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
דַּף נְחִיתָה דף נחיתה דף מרשתת יחיד שמפנה אליו קישור מסוים, ומטרתו למקד את המבקר ולשכנע אותו להשאיר פרטים או לרכוש את המוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הַגָּעָה הגעה היחשפות לפרסומת – המונח משמש לציון מספר הנחשפים לפרסומת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הוֹדָעָה בִּדְחִיפָה הודעה בדחיפה הודעה או תוכן אחר שאתר משגר לנמענים בלי לקבל מראש את הסכמתם
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הֵסִיר הסיר את עצמו; כנגד הִצְטָרֵף
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הֲסָרָה עַצְמִית הסרה עצמית, הֲסָרָה הסרה מצב שבו ברירת המחדל היא היכללות בפעילות מסוימת ועל הגולש לבחור הסיר את עצמו מפעילות זו; כנגד צֵרוּף עַצְמִי, צֵרוּף
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הִצְטָרֵף הצטרף כנגד הֵסִיר (את עצמו)
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הַצָּעָה שִׁוּוּקִית הצעה שיווקית הצעה שבה מפורט מכלול היתרונות של שירות או של מוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הָרִאשׁוֹן בַּמּוּדָעוּת הראשון במודעות המותג הראשון או המותגים הראשונים שעולים בראשם של צרכנים כשהם חושבים על מוצר מסוים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ד, 2023)
זְמַן הַגָּעָה לַשּׁוּק זמן הגעה לשוק משך הזמן העובר מרגע העלאת רעיון למוצר חדש ועד שהמוצר מוכן לשיווק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
הַתְאָמָה אִישִׁית התאמה אישית באתרי מרשתת – התאמת התוכן או היישומים בדף של אתר להעדפות של משתמש מסוים; התאמה זו מאפשרת להציג תוכן פרסומי ייעודי למשתמש
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
חַדְשָׁנוּת מְשַׁבֶּשֶׁת חדשנות משבשת חדשנות המובילה ליצירת שוק חדש, ומשבשת את השוק הקיים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
חָמְרֵי גֶּלֶם חומרי גלם כוללים סרטי גלם ותצלומי גלם
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
חִנּוּךְ שׁוּק חינוך שוק פעולות שנועדו להכיר לקהל מוצר חדש
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
חֲשִׂיפָה חשיפה מקרה יחיד של הצגת מודעת פרסומת במרשתת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
יַצְגָן יצגן פרזנטור; אדם, לרוב ידוען, המייצג גוף מסחרי במסע פרסום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
יִתְרוֹן הָרִאשׁוֹנִיּוּת יתרון הראשוניות יתרון של חברה שנכנסת ראשונה לשוק חדש ומתפתח
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ד, 2023)
כּוֹתֶרֶת לוֹכֶדֶת כותרת לוכדת כותרת שמטרתה לפתות את הגולשים ללחוץ על קישור למוצר מסוים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
כּוֹתֶרֶת מֻלְבֶּשֶׁת כותרת מולבשת טקסט המוצג על תמונה בסרט, ובו מידע כלשהו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
כְּרָזָה נִגְלֶלֶת כרזה נגללת כרזה שאפשר לגלול אותה, לרוב ארוכה וצרה ונשענת על רגל דקיקה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מַגְנֵט מִתְעַנְיְנִים מגנט מתעניינים מוצר או שירות הניתנים ללא תשלום כדי למשוך מתעניינים, כגון תקופת ניסיון ללא תשלום, דוגמיות, ייעוץ ראשוני ללא תשלום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִדּוּף מידוף אופן הסידור של מוצרים על המדפים בחנויות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מֶדְיָה חֲוָיָתִית מדיה חווייתית פרסומת המורכבת מרכיבי שמע ומרכיבים חזותיים שמטרתם לגרום לגולש או לצופה להגיב לפרסומת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִדְמֶה מדמה גרסת ניסוי של מודעה או פרסומת, הניתנת לשינוי לפני גרסה סופית מוסכמת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִדְרוּג מִצְטַבֵּר מדרוג מצטבר שיטת מדידה המודדת את מידת ההשפעה של מסע פרסום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִדְרוּג קְהַל יַעַד מדרוג קהל יעד מדידת האחוזים מקהל היעד שנחשפו למסע הפרסום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מַהֲלָךְ שִׁוּוּקִי מהלך שיווקי פעולות שיווק הננקטות לקידום מוצר, רעיון או שירות – פרסום, הפצה, תמחור ועוד
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת טֵקְסְט מודעת טקסט מודעת פרסומת המופיעה כטקסט בלבד
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת רֶשֶׁת אוֹרֶבֶת מודעת רשת אורבת מודעה הנפתחת מתחת לדף שהמשתמש צופה בו ונגלית למשתמש עם סגירת חלון הצפייה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת רֶשֶׁת מֻבְנֵית מודעת רשת מובנית מודעה המופיעה במקום קבוע בדף מרשתת (למעלה, למטה או בצד), וכשגוללים את הדף לא רואים את המודעה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת רֶשֶׁת מְרַחֶפֶת מודעת רשת מרחפת מודעה ש״צפה״ באותו מקום בדף המרשתת, גם כשגוללים את הדף
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת רֶשֶׁת עוֹקֶבֶת מודעת רשת עוקבת מודעת רשת המלווה את הגולש בכל פעילותו במרשתת כל עוד אינו סוגר אותה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מוֹדַעַת רֶשֶׁת צָצָה מודעת רשת צצה מודעה המופיעה בקדמת צג המחשב בכל פעם שגולש מגיע לדף המרשתת שבו המודעה מתפרסמת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִכְרָז בִּזְמַן אֱמֶת מכרז בזמן אמת טכנולוגיה המאפשרת לאתרי תוכן לפרסם מודעות המתבססות על דפוסי העניין של הגולשים בזמן אמת וברמת החשיפה הבודדת
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִנּוּף מְכִירָה מינוף מכירה נקיטת אמצעים להגדלת המכירה ללקוחות קיימים ולהרחבת הקשר איתם
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מַעֲבָרוֹן מעברון מודעה מקוונת הבאה בין תכנים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מַעֲקָב מעקב בשיווק – יצירת קשר עם לקוח שהביע התעניינות במוצר או העמקת קשר עם לקוח קיים; בפרסום – בדיקת התוצאות של מסע פרסום ועמידה על שיעור הצלחתו או כישלונו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מַפַּת חֹם מפת חום ייצוג חזותי של מידע באמצעות מפל צבעים המייצגים רמות עניין שונות במוצר או בשירות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִצּוּב מיצוב אפיון מוצר והתאמתו לתפיסת הצרכנים
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִשְׁתַּמֵּשׁ יִחוּדִי משתמש ייחודי גולש בכניסתו הראשונה לאתר מכתובת מסוימת (בכניסותיו הבאות הוא לא ייספר במניין המבקרים החדשים באתר)
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִתּוּג מיתוג קביעת פרטים חיצוניים של מוצר, המבדילים אותו ממוצרים מתחרים, כגון שמו, סמל מסחרי, עיצוב ואריזה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִתְעַנְיֵן מתעניין לקוח המביע התעניינות במוצר מסוים או שיש סיכוי גדול שיתעניין במוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
נְאוּם מְכִירָה נאום מכירה הצגה של רעיון, כגון לאסטרטגיית שיווק של מוצר
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
נְאוּם מַעֲלִית נאום מעלית הצגה קצרה ותמציתית של רעיון
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
נִסּוּי גִּרְסָאוֹת ניסוי גרסאות, בְּחִינַת גִּרְסָאוֹת בחינת גרסאות בדיקה של יעילות גרסאות פרסום שונות בקרב קבוצות ביקורת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
נֵתַח חֲשִׂיפָה בְּחִפּוּשׂ נתח חשיפה בחיפוש כמות החשיפה שמוצר של מותג מסוים קיבל לעומת כלל החיפוש למוצר זה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
נֵתַח קוֹל נתח קול שיעור תקציב הפרסום של מותג מסוים בשוק מסוים לעומת כלל תקציבי הפרסום של המותגים המתחרים באותו שוק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
סִבּוֹת לְהַאֲמִין סיבות להאמין סיבות שבעטיין הלקוח מאמין למסר של מסע הפרסום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
סִרְטֵי גֶּלֶם סרטי גלם צילומי סרט כפי שצולמו ולפני שעברו כל עריכה שהיא
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עִוָּרוֹן לְמוֹדְעוֹת רֶשֶׁת עיוורון למודעות רשת התעלמות מכוונת ולא מכוונת של גולשים ממודעות רשת
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְלָיֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פלייר (לועזי)
להרחבה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עֲלוּת לְאֶלֶף עלות לאלף עלות הפרסום של מודעה גרפית באלף דפי מרשתת נצפים
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עֲלוּת לְהַקְלָקָה עלות להקלקה עלות הפרסום של מודעה לכל הקלקה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עֲלוּת לְמִתְעַנְיֵן עלות למתעניין העלות הנדרשת להשיג מתעניין אחד בעקבות מסע פרסום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עֲלוּת לִפְעֻלָּה עלות לפעולה העלות הנדרשת לגרום לגולש לעשות פעולה מסוימת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
עֶרְכָּה לַתִּקְשֹׁרֶת ערכה לתקשורת ערכה מוכנה מראש של חומרי תקשורת ויחסי ציבור המיועדת לאנשי תקשורת מסורתית (עיתונות, טלוויזיה) ותקשורת הרשתות החברתיות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסֹמֶת אֶמְצַע פרסומת אמצע פרסומת הבאה באמצע קטע חוזי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסֹמֶת בַּיִת פרסומת בית פרסומת של חברה המופיעה באתר הבית שלה או באחד מנכסיה
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסֹמֶת קְדָם פרסומת קדם פרסומת הבאה לפני קטע חוזי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסֹמֶת קְדָם קְצָרָה פרסומת קדם קצרה, פְּקָ"ק פק"ק פרסומת קצרה הבאה בתחילת קטע חוזי, ואי אפשר לדלג עליה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
צֵרוּף עַצְמִי צירוף עצמי, צֵרוּף צירוף מצב שבו על הגולש לבחור להיכלל בפעילות מסוימת; כנגד הֲסָרָה עַצְמִית, הֲסָרָה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
קִהוּל קיהול בתחום השיווק והפרסום; זיהוי ובחירה של קהל היעד וריכוז מאמצי השיווק והפרסום בקהל זה
העתק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
קְרִיאָה לִפְעֻלָּה קריאה לפעולה פרסום המעודד את הקהל להגיב בצורה מיידית – להיכנס לאתר, לרכוש מוצר וכיו"ב
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
קִשּׁוּר לוֹכֵד קישור לוכד תוכן מקושר שמפתה את הגולש לעבור לתוכן אחר; ראו גם כּוֹתֶרֶת לוֹכֶדֶת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
רַחֶשֶׁת רחשת מילה, רעיון או אירוע שיש בהם חידוש מפתיע ההופך לשיחת היום ולמוקד התעניינות
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
רִעֲיוּן ריעיון העלאת רעיונות למסע פרסום וכדומה והצגתם
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה רשומה תוכן קצר שמעלים גולשים לרשת חברתית וכדומה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שַׁי מְמֻתָּג שי ממותג מוצר הנושא את סמל המותג וניתן ללקוח ללא תשלום
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁעוּר הֲמָרָה שיעור המרה אחוז האנשים שעברו מעניין במוצר לקנייה וכדומה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁעוּר הַקְלָקָה שיעור הקלקה אחוז הגולשים המקליקים על מודעת פרסומת מכלל הנחשפים אליה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שִׁעוּר נְטִישָׁה שיעור נטישה שיעור הגולשים שנטשו דף מסוים או שלא היו פעילים בו לפרק זמן מוגדר מראש שהוביל להוצאתם מן הדף
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
שֶׁתֶף שתף זרם מתמשך של תוכן המתעדכן כל הזמן, למשל בדף של גולש ברשת חברתית
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תַּדְרִיךְ תדריך אירוע שבו מתקיים תדרוך; מסמך המפרט בקיצור את העבודה הנדרשת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תּוֹצָא רֶשֶׁת תוצא רשת, אֵפֵקְט רֶשֶׁת אפקט רשת המקובלוּת של שירות מסוים. עולה ככל שיותר אנשים משתמשים בו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תּוֹצַר עֲרִיכָה רִאשׁוֹנִית תוצר עריכה ראשונית, תַּעַ"ר תע"ר גרסה משוערת גסה של הסרט הגמור, בדרך כלל ארוכה מן הסרט במצבו הסופי
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תִּסְחוּר תסחור פעולות נלוות לשיווק הכרוכות בהצגת מוצר ובמכירתו: פרסום, קידום מכירות, תצוגות מסחריות, מכירה ישירה וכדומה
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תִּסְחֹרֶת תסחורת מוצרים הקשורים למותגים ידועים בתרבות הפופולרית
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תַּרְשִׁים גַנְט תרשים גנט תרשים הממחיש את לוח הזמנים של ניהול פעילות מסוימת
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תַּשְׁלוּם לְפִי הַקְלָקָה תשלום לפי הקלקה תשלום שהלקוח (המפרסם) משלם על כל הקלקה על מודעת הפרסומת שלו
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תַּשְׁלוּם לְפִי מְכִירָה תשלום לפי מכירה בפרסום מקוון: תשלום שהמפרסם משלם רק על מכירות בפועל
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
תַּשְׁלוּם לְפִי מִתְעַנְיֵן תשלום לפי מתעניין בשִׁוּוּק שֻׁתָּפִים: המפרסם משלם לאתרים השותפים תמורת כל מתעניין שהגיע דרכם
דלג למונחים