ספרות: שירה (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
שֵׁם טִיפּוּס שם טיפוס אַנְטוֹנוֹמַסְיָה; שם פרטי במקום שם עצם כללי, כגון "דון קישוט","המלט"; או להפך: שימוש בצירוף שמני במקום שם פרטי, כגון "מאור הגולה"
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַנְטוֹנוֹמַסְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנטונומסיה (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פְּנִיָּה פנייה על פי רוב, לאדם נעדר או לחפץ מואנש
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
שְׁגִיאָה מְכֻוֶּנֶת שגיאה מכוונת לדוגמה: "נכנס בעובי הקערה"
קָטַכְרֵזִיס קטכרזיס מטפורה, מטונימיה או סינקדוכה, שאין לה מקבילה בלשון כפשוטה, כגון רגל של שולחן
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מֵטָפוֹרָה מטפורה תחבולת לשון המבוססת על מפגש גומלין בין שני שדות סמנטיים היוצר ביטוי חדש הממזג את שניהם, כגון "שפתי שושנים"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מֵטָפוֹרָה שְׁנוּנָה מטפורה שנונה קוֹנְסִיט; מטפורה מתוחכמת שהמרחק בין השדות הסמנטיים שבבסיסה גדול או הקישור ביניהם מפתיע ושנון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִמּוּשׁ מֵטָפוֹרָה מימוש מטפורה התעלמות גלויה, לצרכים רטוריים, מן האופי המטפורי של תמונה אגב מימוש תכונותיה שאינן חלק ממשמעות המטפורה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
שֶׁלֹּא כִּפְשׁוּטוֹ שלא כפשוטו פִיגוּרָטִיבִי; ביטוי המשמש שלא במובנו המילוני
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
לְשׁוֹן הַגְזָמָה לשון הגזמה, לְשׁוֹן הַפְלָגָה לשון הפלגה הִיפֶּרְבּוֹלָה; הגזמה פרועה לשם אפקט רציני או קומי, כגון "צווארך כמגדל השן". ניגודה: לשון המעטה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חִוּוּי עַל דֶּרֶךְ הַשְּׁלִילָה חיווי על דרך השלילה לִיטוֹטֶס; חיוב על דרך השלילה, כגון "הוא לא חכם גדול";"הוא לא טיפש קטן"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
תְּמוּנָה תמונה כל יסוד של תפיסה חושית – מראה, קול, מגע, טעם, ריח וכו' – שהשיר נזקק לו, אם בתיאור ישיר, אם בצירוף מטפורי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
עֲתִירָה עתירה פנייה לכוח על-אנושי בבקשה להתערבות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מֵטָפוֹרָה שְׁחוּקָה מטפורה שחוקה כגון "אש האהבה"
מֵטָפוֹרָה מֵתָה מטפורה מתה ביטוי שראשיתו מטפורה, אך שוב אינו מתקבל ככזה אלא נתפס כביטוי לא-מטפורי, כגון 'לב ים'
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
נוֹשֵׂא וּמוֹלִיךְ נושא ומוליך רווח גם נוֹשֵׂא וּמוֹבִיל; רכיבי המטפורה על פי התאוריה של ריצ'רדס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מֵטוֹנִימְיָה מטונימיה תחבולת לשון המבוססת על מפגש גומלין בין שתי מחשבות סמוכות או מתייחסות זו לזו, שזיקתן זו לזו מאפשרת החלפת האחת באחרת, כגון "הבית הלבן מודיע" (והכוונה לנשיא ארצות הברית)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
נִיב נִגּוּדִים ניב ניגודים, אוֹקְסִימוֹרוֹן אוקסימורון צירוף מילים הסותרות זו את זו, פרדוקס חריף ומרוכז, כגון "שתיקה רועמת"
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַאֲנָשָׁה האנשה הצגת רעיונות, תכונות מופשטות או עצמים בצורת דמויות בשר ודם. שכיחה ביותר באלגוריה, אבל גם משמשת בסיס למטפורות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דִּיבוּב דיבוב שימת דיבור בפי דומם, צומח, בעל חיים וכד'
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנִימַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנימציה (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
בִּטּוּי עוֹדֵף ביטוי עודף צירוף לשוני הכולל עודפות ביחס למסר הסמנטי, בדרך כלל בצירוף סמיכות, כגון "שמי רקיע"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הִשָּׁנוּת שֹׁרֶשׁ הישנות שורש פּוֹלִיפְּטוֹטוֹן; חזרה על מילה בצורות דקדוקיות שונות; צירוף הכולל נגזרות שונות של אותו שורש
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִשְׂחַק מִלִּים משחק מילים, לָשׁוֹן נוֹפֵל עַל לָשׁוֹן לשון נופל על לשון שימוש בשתי מילים או יותר, שאיותן או צלילן זהה אבל הוראתן שונה, כגון "הכול / הקול", או משחק במילים דומות בצלילן אך שונות בהוראתן, כגון "וַיקַו למשפט והנה משׂפח, לצדקה והנה צעקה"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דִּמּוּי דימוי השוואה מפורשת בין שני דברים על ידי סַמַּן דימוי, כגון מילת היחס כ, 'כמו', 'דומה ל-'. לדוגמה "אמיץ כארי"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דִּמּוּי פָּתוּחַ דימוי פתוח דימוי שאינו מפרש מהו הבסיס להשוואה, כגון "צַוָּארֵךְ כְּמִגְדַּל הַשֵּׁן"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דִּמּוּי סָגוּר דימוי סגור דימוי המפרש מהו הבסיס להשוואה, כגון "בָּרָה כַּחַמָּה"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
בְּסִיס דִּמּוּי בסיס דימוי המכנה המשותף של שני איברי הדימוי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סַמַּן דִּמּוּי סמן דימוי מילת היחס כ' או המילה 'כמו' וכיוצא בזה, מילים המסמנות השוואה בין שני הדברים בדימוי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
כִּפְשׁוּטוֹ כפשוטו הוראתה המילונית, הלא-פיגורטיבית, של מילה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
עֵרוּב חוּשִׁים עירוב חושים סִינֶסְתֵּזְיָה; עירוב תחושות, ביטוי של חוש אחד באמצעות חוש אחר, כגון "בֹּשֶׂם רַךְ כְּאַבּוּב" (בודלר)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִינֶקְדּוֹכָה סינקדוכה תחבולת לשון קרובה למטונימיה שבה שתי המחשבות הנפגשות הן חלק ושלם, והמפגש ביניהן מאפשר החלפת השלם בחלק ולהפך. לדוגמה, במשפט "חסרות ידיים עובדות" – השלם ("פועלים") הוחלף בחלק ("ידיים")
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הֶסֵּט היסט טְרוֹפּוֹס; בפואטיקה הקלסית – תחבולת לשון הכרוכה בסטייה מהוראתה המילונית של מילה, למשל מטפורה, מטונימיה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הֶצְמֵד הצמד צירוף מילים שבו פועַל או שם תואר מוּחלים על שני שמות עצם, אף כי הם אמורים לחול רק על אחד מהם, כגון "קידש עליהם מלחמה ושלום"
דלג למונחים