ספרות: שירה (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
שִׁרְשׁוּר שרשור מילה אחת או יותר בסופה של שורה או של משפט החוזרת בתחילתה של השורה הבאה או של המשפט הבא
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲזָרָה תְּחִלִּית חזרה תחילית אָנָפוֹרָה; חזרה על צירוף מילים, על מילה, על מילית או על אות שימוש בראש שורות או בראש יחידות תחביר עוקבות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲזָרָה סִיּוּמִית חזרה סיומית אֶפִּיפוֹרָה; חזרה על צירוף מילים, על מילה, על מילית או על אות שימוש בסופי שורות או בסופי יחידות תחביר עוקבות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲזָרָה חוֹבֶקֶת חזרה חובקת סִימְפְּלוֹקֶה, צירוף של חזרה תחילית וחזרה סיומית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אִי--קִשּׁוּר אי--קישור אָסִינְדֵּטוֹן; השמטת מילות קישור. היפוכו: קישור תכוף
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָסִינְדֵּטוֹן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אסינדטון (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
קִשּׁוּר תָּכוּף קישור תכוף שימוש תכוף במילות קישור; בדרך כלל חזרה על אותה מילת קישור
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
תִּקְבֹּלֶת מֻצְלֶבֶת תקבולת מוצלבת תקבולת תחבירית מצטלבת במתכונת א-ב-ב-א, כגון "שופך דם האדם באדם דמו יישפך"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
גְּלִישָׁה גלישה רווח גם פְּסִיחָה; המשך ישיר של הקול הדובר בשיר מסופה של שורה אחת לשורה הבאה, בהיעדר הפוגה דקדוקית ואגב התעלמות מן החלוקה לשורות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
צֶלַע צלע הֵמִיסְטִיכוֹן; בשירה הקלסית – חצי שורת שיר, בדרך כלל משני עברי מִפְסָק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
שִׂכּוּל מִלִּים שיכול מילים היפוך סדר המילים הרגיל במשפט, לעתים קרובות מטעמי משקל
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
תִּקְבֹּלֶת תקבולת מבנה תחבירי דומה, או משמעות דומה, ביחידות רצופות
דלג למונחים