ספרות: שירה (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
בַּיִת בית סְטַנְצָה
מַחְרֹזֶת מחרוזת בשירת ימי הביניים. בספרות המחקר רווח גם 'סטרופה'; חלק של שיר המאורגן בתבנית קבועה של מספר שורות, סוג משקל ומתכונת חריזה החוזרים לכל אורך השיר. המונח stanza מקורו באיטלקית, ופירושו 'חדר'
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סְטְרוֹפָה סטרופה בית של שיר מקהלה ביוון העתיקה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אַנְטִיסְטְרוֹפָה אנטיסטרופה ביוון העתיקה – הבית השני בשיר מקהלה, העונה כהד לבית הראשון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אֶפּוֹדוֹס אפודוס ביוון העתיקה – הבית השלישי בשיר מקהלה, הבא אחרי הסְטְרוֹפָה והאַנְטִיסְטְרוֹפָה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִזְמוֹר מזמור חלק נרחב ועצמאי משיר ארוך
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דּוּ--טוּר דו--טור בית של שתי שורות נחרזות, ובעיקר שתי השורות הנחרזות החותמות את הסונֵטה השייקספירית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דּוּ--טוּר אֵלֵגִי דו--טור אלגי דִּיסְטִיכוֹן אֵלֵגִי; בשירה יוונית-רומית – צורה קבועה של דו-טור ששורתו הראשונה הֶקְסָמֶטֶר דַּקְטִילִי והשנייה פֶּנְטָמֶטֶר דַּקְטִילִי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חַד--טוּר חד--טור מוֹנוֹסְטִיכוֹן; בית או שיר בני שורה אחת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְתֻמָּן מתומן אוקטט; בית של שמונה שורות, ובמיוחד שמונה השורות הראשונות של הסונֵטה האיטלקית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אוֹטָבָה רִימָה אוטבה רימה בית של שמונה שורות במתכונת חריזה א-ב-א-ב-א-ב-ג-ג. משמש בשירה אפית וסיפורית בשירה האיטלקית בתקופת הרנסנס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְרֻבָּע מרובע בית של ארבע שורות. במובן ספציפי יותר: מרובע פרסי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְרֻבָּע פָּרְסִי מרובע פרסי הבית המרובע נוסח עומַר חִ'יַאם שמתכונת חריזתו א-א-ב-א
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְחֻמָּשׁ מחומש קְוִינְטֵט, בית של חמש שורות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְשֻׁשֶּׁה משושה סֶסְטֵט; בית של שש שורות, ובעיקר שש השורות האחרונות של הסונֵטה האיטלקית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חַמְשִׁיר חמשיר בית בעל אופי היתולי בן חמש שורות במתכונת א-א-ב-ב-א
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פַּנְטוּם פנטום צורת שיר עשוי בתים מרובעים ורצוף חזרות מסובכות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פִּזְמוֹן חוֹזֵר פזמון חוזר שורה או חלק משורה או כמה שורות, החוזרים בשיר, בדרך כלל בסיום כל בית ולעתים בשינויים קלים; בחקר שירת ימי הביניים רֶפְרֵן
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
רוֹנְדּוֹ רונדו צורת שיר צרפתית של 13 שורות, פזמון חוזר ושני חרוזים בלבד
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
בַּיִת מַלְכוּתִי בית מלכותי בית של שבע שורות במתכונת חריזה: א-ב-א-ב-ב-ג-ג
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סֶסְטִינָה ססטינה משושה שחריזתו א-ב-א-ב-ג-ג; משמש בשירה האיטלקית בתקופת הרנסנס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סֶסְטִינָה לִירִיקָה ססטינה ליריקה צורת שיר של שישה בתים בלתי מחורזים של שש שורות; המילים האחרונות של שורות הבית הראשון חוזרות בסדר שונה בחמשת הבתים הבאים. השיר נחתם במשולש המכיל שלוש מאותן מילים אחרונות, או את כל השש, שתיים בשורה. צורה המשמשת בשירה האיטלקית בתקופת הרנסנס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מְשֻׁלָּשׁ משולש טֶרְצֵט; בית של שלוש שורות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טֶרְצָה רִימָה טרצה רימה תבנית חריזה של בתים של שלוש שורות (משולשים), שהראשונה נחרזת עם השלישית והשנייה עם הראשונה ועם השלישית שבבית הבא, וכן הלאה: א-ב-א- // ב-ג-ב // ג-ד-ג // ד-ה-ד- וכו'. התבנית משמשת בשירה האיטלקית בתקופת הרנסנס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טְרִיּוֹלֵט* טריולט* צורת שיר צרפתית של שמונה שורות ושני חרוזים במתכונת: א-ב-א-א-א-ב-א-ב
* במילון המקורי כתוב: טְרִיּוֹלֶט
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פִּסְקַת שִׁיר פסקת שיר חלק של שיר הנפרד באופן טיפוגרפי אך אינו מהווה בית
דלג למונחים