ספרות: שירה (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הִשָּׁנוּת צְלִילִים הישנות צלילים אָלִיטֵרַצְיָה; חזרה על צליל (בדרך כלל עיצור) תחילי (מכל מקום לא סופי) של מילה, כגון "כרוב כבוש"
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָלִיטֵרַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליטרציה (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טוּר חָפְשִׁי טור חופשי שורת שיר שאין בה משקל, ובדרך כלל גם אין חרוז ואורך השורות אינו קבוע, והיא מבוססת על מקצבי הדיבור הטבעי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
תַּצְלִיל תצליל, אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה אונומטופאה שימוש במילים או בצירוף מילים שצלילם מזכיר את הוראתם. במובן המצומצם: מילים שצלילן מזכיר את צליל המסומן, כגון "זִמְזֵם"; במובן הרחב: מילים המממשות בעקיפין גם תכונות אחרות של המסומן
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִצְלוֹל מצלול הארגון הצלילי של השיר או חלקיו
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִמְלִיּוּת צְלִיל סמליות צליל תצליל (אונומטופּיה) ושאר צלילים המסמלים משמעות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מַתְכֹּנֶת חֲרִיזָה מתכונת חריזה סידור החרוזים ביחידת שיר, כגון מרובע, סונֵטה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֶרֶז חרז הצלילים המשותפים לאיברי החרוז, כגון הצליל (ita) בחרוז "כיתה / מיטה"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אֵיבַר הֶחָרוּז איבר החרוז אחת משתי מילים או יותר היוצרות חרוז
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרִיזָה מְסֹרֶגֶת חריזה מסורגת תבנית חריזה שבה איברי שני חרוזים ממוקמים לסירוגין: א-ב-א-ב
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז חרוז זהות או דמיון של צלילים בסופן של שתי מילים או יותר (אֵיבְרֵי הֶחָרוּז). בחרוז מדויק יש זהות של כל הצלילים מן התנועה המוטעמת האחרונה ועד סוף החרוז
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרוּז תְּנוּעָה חרוז תנועה אָסוֹנַנְס; חרוז שהחֶרֶז שלו עשוי תנועות בלבד, ואילו העיצורים שונים, כגון "שֶׁלֶג / נֶפֶשׁ". ניגודו: חרוז עיצור, קוֹנְסוֹנַנְס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרוּז עִצּוּר חרוז עיצור קוֹנְסוֹנַנְס; חרוז שהחֶרֶז שלו עשוי עיצורים זהים אך תנועות שונות, כגון "חֵלֶק / חָלָק". ניגודו: חרוז תנועה, אָסוֹנַנְס
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרוּז הֵד חרוז הד שורה שהברותיה האחרונות חוזרות כהד בשורה הבאה ויוצרות מעין תשובה שנונה: יוֹצִיא לָאוֹר צִדְקֵנוּ / כֵּן הוּא
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז קָטוּעַ חרוז קטוע חרוז שסופו של אחד מאיבריו אינו מובא בחשבון, כגון "קֹר / כֹּרַח", "רֹב / רֹבַע"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז מֻרְכָּב חרוז מורכב חרוז שאחד או יותר מאיבריו מורכב מכמה מילים, כגון "פֶּרַח / פֶּה רַךְ"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז אָחִיד חרוז אחיד חרוז העובר כחוט השני בשיר כולו
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז מְהֻפָּךְ חרוז מהופך חרוז שסדר האותיות באיבריו מהופך, כגון "שֶׁמֶן / נֶמֶשׁ"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז שָׁבוּר חרוז שבור חרוז שאחד מאיבריו קוטע מילה לשניים, כגון "בִּמְ / קוֹם דֻּבִּים"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז מְשֻׁרְשָׁר חרוז משורשר חזרה על ההברה האחרונה בשורה בהברה הראשונה של השורה הבאה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז חוֹבֵק חרוז חובק תבנית חריזה אשר איברי חרוז אחד חובקים בה את איברי משנהו: א-ב-ב-א
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז סוֹפִי חרוז סופי חרוז שאיבריו ממוקמים בסופי שורות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרוּז עַיִן חרוז עין חרוז שאיבריו נראים לעין כנחרזים, אבל למעשה אינם נחרזים, כגון love / move, תֹּאַר (פועל) / תֹּאַר (שם)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז מִלְּעֵלִי* חרוז מלעילי* רווח גם חָרוּז נָשִׁי; חרוז שהטעמתו בהברה השנייה מן הסוף, במלעיל, כגון "פֶּרח / קֶרח"
* במילון המקורי כתוב: חָרוּז מִלְּעֵילִי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז מִלְּרָעִי חרוז מלרעי רווח גם חָרוּז גַּבְרִי; חרוז שהטעמתו בהברה האחרונה, במלרע, כגון "תורה / אורה"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז דִּקְדּוּקִי חרוז דקדוקי חרוז שהחֶרֶז שלו הוא סיומת דקדוקית, כגון לשון זכר רבים: "ילדיךָ / חבריךָ"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז פְּנִימִי חרוז פנימי חרוז פנימי לשורה, כלומר שאיבריו ממוקמים בתוך השורה או בתוכה ובסופה כאחד, כגון "מַנְגִּינָה לִי וּנְגִינָה לִי מִיָּמִים מִשֶּׁכְּבָר"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז לֹא-מְדֻיָּק חרוז לא-מדויק חרוז ללא זהות צלילים מוחלטת בין איבריו. התנועה המוטעמת האחרונה וכן עיצור אחד זהים, אך איבר אחד מסתיים בצליל שאינו מופיע באיבר השני, כגון "לבֶטח / לְפֶתע"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז עָשִׁיר חרוז עשיר חרוז שזהות צליליו מפותחת מעל לרמה הנדרשת מחרוז מדויק, ויש בו זהות גם של הצליל או הצלילים הקודמים לתנועה המוטעמת האחרונה, כגון "שולחן / פולחן"
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חָרוּז דַּקְטִילִי חרוז דקטילי חרוז שהחֶרֶז שלו עשוי שלוש הברות, הראשונה מוטעמת והשנייה והשלישית לא-מוטעמות
דלג למונחים