ספרות: שירה (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַטְעָמָה הטעמה הדגשת הברה מכוח השפה (הטעמה טבעית), מכוח המשקל (הטעמה משקלית; רוֹוֵח: הֲרָמָה) או מכוח המשמעות (הטעמה רטורית)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
קְטִיעָה קטיעה של אות או הברה אחת או יותר בסוף המילה (apocope), באמצע המילה (syncope) או בתחילת המילה (aphesis)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אַרְסִיס ארסיס יחידת המשקל הקצרה בשיטת השקילה הכמותית היוונית-רומית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
תֵּזִיס תזיס יחידת המשקל הארוכה בשיטת השקילה הכמותית היוונית-רומית
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִפְסָק מפסק הפוגה בתוך שורת שיר המוכתבת לא על ידי התבנית המשקלית, אלא על ידי התחביר ועל ידי המקצב הטבעי של הלשון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
קִטּוּם קיטום החסרת הברה לא-מוטעמת אחת או יותר ברגל האחרונה בשורה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
יִתּוּר ייתור הוספת הברה לא-מוטעמת אחת או יותר ברגל האחרונה בשורה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַבְלָעָה הבלעה הבלעת הגה בין שתי מילים
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִיּוּם מִלְּעֵלִי* סיום מלעילי* רווח גם סִיּוּם נָשִׁי; שורה המסתיימת בהברה לא-מוטעמת
* במילון המקורי כתוב: סִיּוּם מִלְּעֵילִי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִיּוּם מִלְּרָעִי סיום מלרעי רווח גם סִיּוּם גַּבְרִי; שורה המסתיימת בהברה מוטעמת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
רֶגֶל רגל יחידת המשקל המורכבת מהברה אחת מוטעמת ומהברה אחת או שתיים לא-מוטעמות, לא בסדר הזה בהכרח. סוגי הרֶגֶל הנפוצים: יַמְבּ, טְרוֹכֵי, אָנַפֵּסְט, דַּקְטִיל ואַמְפִיבְּרָךְ; משקל של רגל אחת בשורה – מוֹנוֹמֶטֶר; שתי רגליים – דִּימֶטֶר; שלוש רגליים – טְרִימֶטֶר (בשירה היוונית גם שורה של שישה ימבים); וכן: טֶטְרָמֶטֶר, פֶּנְטָמֶטֶר, הֶקְסָמֶטֶר, הֶפְּטָמֶטֶר, אוֹקְטוֹמֶטֶר
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
יַמְבּ* ימב* רגל המורכבת מהברה לא-מוטעמת ומהברה מוטעמת
* במילון המקורי כתוב: יַמְבְּ
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טְרוֹכֵי טרוכי רגל המורכבת מהברה מוטעמת ומהברה לא-מוטעמת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
דַּקְטִיל דקטיל רגל המורכבת מהברה מוטעמת ומשתיים לא-מוטעמות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אָנַפֵּסְט אנפסט רגל המורכבת משתי הברות לא-מוטעמות ומהברה אחת מוטעמת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אַמְפִיבְּרָךְ אמפיברך רגל המורכבת משלוש הברות: לא-מוטעמת, מוטעמת, לא-מוטעמת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַפְרָדַת תְּנוּעוֹת הפרדת תנועות הפסקה בין שתי תנועות צמודות ללא עיצור ביניהן (co-operate)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִשְׁקָל משקל תבנית ריתמית הנקבעת על פי מספר ההטעמות בשורה (מִשְׁקָל הַטְעָמָתִי); על פי מספר ההברות בלבד (מִשְׁקָל הֲבָרָתִי); על פי מספר הברות ומיקומן השווה של ההברות המוטעמות (מִשְׁקָל הַטְעָמָתִי-הֲבָרָתִי), או על פי אורכן של ההברות (מִשְׁקָל כַּמּוּתִי)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
גִּוּוּן מִשְׁקָל גיוון משקל וַרְיַאצְיָה מִשְׁקָלִית; המרה או מילוי מקום של סוג הרגל השליט בשיר בסוג רגל אחר למניעת חדגוניות ולהעצמת הביטוי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִקְצָב מקצב ריתמוס; מִרקם של הטעמות חוזרות בזמן. בשירה – תנועת המילים הנובעת ממרקם ההברות וההטעמות (או אורך ההברות בשירה במקצב כמותי). בשירה שקולה המקצב מעוצב במידה רבה על ידי המשקל בכיוון של סדירות-יתר, ואילו בחָרוּז חָפְשִׁי הוא נובע ממקצבי הדיבור הטבעי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִקְצָב עוֹלֶה מקצב עולה שורת משקל העשויה רגליים מלרעיות: יַמְבּ, אָנַפֵּסְט
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִקְצָב יוֹרֵד מקצב יורד שורת משקל העשויה רגליים מלעיליות: טְרוֹכֵי, דַּקְטִיל
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הֲמָרָה מִשְׁקָלִית המרה משקלית, הֲמָרָה המרה שימוש ברגל שונה מזו שדורש המשקל השליט בשיר
דלג למונחים