ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
קָטָלוֹג הַמְּחַבְּרִים* קטלוג המחברים*
* במילון המקורי כתוב: קָטָלוֹג הַמְחַבְּרִים
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: קָטָלוֹג מְמֻיָּן אָלֶף-בֵּיתִי – alphabetical classified catalogue (Br.), alphabetical classified catalog (Am.)
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
חִירוּר כַּרְטִיסִים* חירור כרטיסים*
* במילון המקורי כתוב: חֵרוּר כַּרְטִיסִים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רָשַׁם לְפִי הַמְּחַבֵּר* רשם לפי המחבר*, רָשַׁם לְפִי שֵׁם הַמְּחַבֵּר* רשם לפי שם המחבר*, עִיֵּל לְפִי הַמְּחַבֵּר* עייל לפי המחבר*, עִיֵּל לְפִי שֵׁם הַמְּחַבֵּר* עייל לפי שם המחבר*
* במילון המקורי כתוב: רָשַׁם לְפִי הַמְחַבֵּר
* במילון המקורי כתוב: רָשַׁם לְפִי שֵׁם הַמְחַבֵּר
* במילון המקורי כתוב: עִיֵּל לְפִי הַמְחַבֵּר
* במילון המקורי כתוב: עִיֵּל לְפִי שֵׁם הַמְחַבֵּר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רִשּׁוּם לְפִי הַמְּחַבֵּר* רישום לפי המחבר*, עִיּוּל לְפִי הַמְּחַבֵּר* עיול לפי המחבר*
* במילון המקורי כתוב: רִשּׁוּם לְפִי הַמְחַבֵּר
* במילון המקורי כתוב: עִיּוּל לְפִי הַמְחַבֵּר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רִשּׁוּם לְפִי צוּרָה רישום לפי צורה, עִיּוּל לְפִי צוּרָה עיול לפי צורה רישוּם ספרים בּקטלוֹג לפי: 1. צוּרת סידוּרם, כּמוֹ כּתבי-עת, מילוֹנים וכד', אוֹ 2. צוּרתם הספרוּתית, כּמוֹ שירה, דרמה וכד'
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רִשּׁוּם אָנָלִיטִי* רישום אנליטי*, עִיּוּל אָנָלִיטִי* עיול אנליטי*
* במילון המקורי כתוב: רִשּׁוּם אֲנָלִיטִי
* במילון המקורי כתוב: עִיּוּל אֲנָלִיטִי
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹתֶרֶת כותרת מלה, שם אוֹ משפּט בּראש הרישוּם, המציינים בּחינה מסוּימת של הספר - המחבּר, הנוֹשׂא, הסדרה, הכּוֹתר וכוּ' - והמעמידים ע"י כּך בּיחד את כּרטיסי הקטלוֹג, שיש להם עניין משוּתף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹתָר כותר בּמוּבן הרחב: השם המלא של פּרסוּם דפוּס, כּפי שהוּא ניתן בּשער (עם התוֹספת לשם, אם ישנהּ), שם המחבּר, העוֹרך אוֹ המתרגם, המהדוּרה, אבל בּלי הדפוֹסת. בּמוּבן המצוּמצם: כּנ"ל, אבל בּלי שם המחבּר, העוֹרך וכוּ'
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹתָר כּוֹלֵל כותר כולל כּוֹתר הניתן לספר וכיוֹ"בּ, שנדפּסוּ בּוֹ מאמרים אוֹ חיבּוּרים של מחבּרים אחדים, אוֹ לכתבים מקוּבּצים של מחבּר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹתַר חֵלֶף כותר חלף כּוֹתר משנה, שלפניו בּאה בּכּוֹתר השלם המלה "אוֹ" וכיוֹ"בּ; למשל: החוֹפש הגדוֹל אוֹ תעלוּמת הארגזים
חלופות תקניות : כּוֹתָר חֲלוּפִי
להרחבה
חלופות תקניות : כותר חלופי
להרחבה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: הַפְנָיָה; באנגלית גם cross reference
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַהֲדוּרָה מְתֻקֶּנֶת
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
חלופות תקניות : מהדורה מתוקנת
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
העתק
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
אוחדו שני המונחים corrected edition, revised edition.
להרחבה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
שִׁעְתּוּק פַקְסִימִילֶה* שעתוק פקסימילה*
* במילון המקורי כתוב: שַׁעְתּוּק פַקְסִימִילֶה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: קְדַם-פִּרְסוּם – preprint
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תְּאֹרֶת תאורת תיאוּר פיסי של הספר
השוו למונח עִמּוּת בפרק "נוּסח, כּתב"
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
דְּפֹסֶת דפוסת מקוֹם, מוֹ"ל אוֹ מדפּיס, תאריך
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פְּרָט פרט, כְּרוֹנוֹגְרָמָה* כרונוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹנוֹגְרַמָּה
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: באנגלית גם folio
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִימָנֵי הַמִּדּוֹת סימני המידות של הספרים לפי גוֹדל גיליוֹנוֹתיהם בּדפוּס
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
צִיּוּן הַסִּדְרָה ציון הסדרה בּרישוּם הקטלוֹגי, אחר ציוּן התבנית
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: הַפְנָיָה בִּיבְּלִיּוֹגְרָפִית, מַרְאֵה מָקוֹם (ברבים: מַרְאֵי מָקוֹם, מַרְאֵי מְקוֹמוֹת)
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סְעִיף* סעיף*
* במילון המקורי כתוב: סָעִיף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
מַפְתֵּחַ מפתח, אִינְדֵּקְס* אינדקס*
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֶּקְסְ
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
מֻדְבָּקָה מודבקה פּיסת נייר להדבּקה בּתוֹך הספר וּבהּ תיקוּנים אוֹ הוֹדעוֹת וכד'
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תִּקּוּנֵי טָעוּיוֹת* תיקוני טעויות*
* במילון המקורי כתוב: תִּקּוּנֵי טָעֻיּוֹת
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
דַּף תִּקּוּנֵי טָעוּיוֹת* דף תיקוני טעויות*
* במילון המקורי כתוב: דַּף תִּקּוּנֵי טָעֻיּוֹת
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תַּדְבִּיק תדביק כּרטיס, שהדבּיקוּ עליו עיוּל וכיוֹ"בּ
דלג למונחים