ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
תִּעוּד תיעוד ליקוּט, מיוּן והפצה של תעוּדוֹת
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
-תִּעוּד -תיעוד כּגוֹן: אַרְכִיּוֹן תִּעוּד, תִּעוּדִי תיעודי
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
נוּסָח נוסח כּגוֹן: נוּסח אחר, שינוּי נוּסח, נוּסח מקוּצר
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עִמּוּת עימות העמדה זה מוּל זה
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כָּל הַזְּכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת* כל הזכויות שמורות*
* במילון המקורי כתוב: כָּל הַזְּכֻיּוֹת שְׁמוּרוֹת
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
קָלִיגְרָף* קליגרף*
* במילון המקורי כתוב: קַלִּיגְרָף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סוֹפֵר סופר
סוֹפֵר סְתָ"ם* סופר סת"ם* המעתיק ספרי תוֹרה וכד'
* במילון המקורי כתוב: סוֹפֵר סְתַ"ם
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם תַּעְתִּיק אוֹתִיּוֹת
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹתֶרֶת בּוֹלֶטֶת כותרת בולטת בּשינוּי בּצבע אוֹ בּדרך אחרת

rubric rubric heading in red, or otherwise distinguished
המונח המעודכן: כּוֹתֶרֶת צִבְעוֹנִית – rubricated
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
במילון המודפס מופיעה תחת מונחים אלו רשימה של כתבים עבריים (המובאים כאן בשורה נפרדת)
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כְּתַב עִוְּרִים* כתב עיוורים*, כְּתַב בְּרַיְל* כתב ברייל*
* במילון המקורי כתוב: כְּתַב עִוְרִים
* במילון המקורי כתוב: כְּתַב בְּרַיִל
העתק
חלופות תקניות : סְפָרוֹת רוֹמִיּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : ספרות רומיות
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : סְפָרוֹת רְגִילוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : ספרות רגילות
להרחבה
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
אִידֵאוֹגְרָמָה* אידאוגרמה*, סִימַן מֻשָּׂג סימן מושג
* במילון המקורי כתוב: אִידֵאוֹגְרַמָּה
דלג למונחים