בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הֵעָדְרָנוּת היעדרנות היעדרות דרך שגרה מן העבודה או ממחויבות אחרת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נוֹכְחָנוּת נוכחנות נוכחות עובד בעבודה אף אם אינו מבצע את עבודתו מפאת חולי או מסיבות אחרות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הֵעָדְרוּת עֵקֶב מַחֲלָה היעדרות עקב מחלה היעדרות מן העבודה בגלל מחלה או פציעה
דלג למונחים