בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַמִּדְרָג לְבַקָּרַת סִכּוּנִים המדרג לבקרת סיכונים מדרג אמצעֵי בקרת סיכונים, בסדר מועילות יורד: סִלּוּק; הַפְחָתָה; אֶמְצָעֵי בַּקָּרָה הַנְדָּסִיִּים; אֶמְצָעֵי בַּקָּרָה מִנְהָלִיִּים; צִיּוּד-מִגּוּן אִישִׁי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
סִלּוּק סִכּוּנִים סילוק סיכונים, סִלּוּק סילוק סילוק פיזי של הסיכון או ביטול התהליך שיש בו סיכון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
אֶמְצָעֵי בַּקָּרָה מִנְהָלִיִּים אמצעי בקרה מנהליים שינויים בדרכי העבודה ובהתנהגות, כגון נהלים, שעות עבודה, הכשרה, שילוט
דלג למונחים