בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
סִכּוּן תְּלוּי מָנָה סיכון תלוי מנה סיכון שתלוי במשך החשיפה או בעוצמתה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַעֲרָכַת תְּגוּבָה לְמָנָה הערכת תגובה למנה הבאת נתונים כמותיים על התגובות למנות חשיפה שונות ועל הסתברות כל אחת מהתוצאות השליליות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַפְחָתַת נֶזֶק הפחתת נזק מהתנהגות מסכנת, למסתכן ולסביבתו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
אִפְיוּן מִפְגָּעִים אפיון מפגעים תיאור נזקי הבריאות שהחשיפה אל המפגעים עלולה לחולל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
בַּקָּרַת מִפְגָּעִים בקרת מפגעים נקיטת צעדים לסילוק הסיכון הקשור למִפגעים או להפחתתו, כולל פיקוח על ביצוע הצעדים וניטור מועילותם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
זִהוּי מִפְגָּעִים זיהוי מפגעים זיהוי מקורות חשיפה ונסיבות שטמון בהם סיכון לבריאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַעֲרָכַת סִכּוּנִים לַבְּרִיאוּת הערכת סיכונים לבריאות באוכלוסייה מוגדרת ובהקשר מוגדר; התהליך כולל זִהוּי מִפְגָּעִים, אִפְיוּן מִפְגָּעִים, הַעֲרָכַת חֲשִׂיפָה ואִפְיוּן סִכּוּנִים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
אִפְחוּת אפחות כגון אפחות סיכונים לבריאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
אִפְיוּן סִכּוּנִים אפיון סיכונים אומדן הנזקים הצפויים לבריאות באוכלוסייה והסתברותם, על סמך זִהוּי מִפְגָּעִים, אִפְיוּן מִפְגָּעִים והַעֲרָכַת חֲשִׂיפָה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תִּקְשֹׁרֶת סִכּוּנִים תקשורת סיכונים החלפת מידע ודעות בזמן אמת בקרב אנשי המקצוע ועם הציבור על סיכונים ועל כל הקשור להם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נִהוּל סִכּוּנִים ניהול סיכונים תהליך הטיפול בסיכונים בכללותו על כל שלביו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
עֵרֶךְ סַף ערך סף ערך מרבי מותר לחשיפה למִפגע
דלג למונחים