בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
רְכִיבוּת רכיבות תנאי סביבה המאפשרים רכיבה מרובה על אופניים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
רָכִיב רכיב כגון שביל רכיב, מרחק רכיב
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
יוֹשְׁבָנִי יושבני שכרוך בישיבה מרובה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הֲלִיכוּת הליכות תנאי סביבה המאפשרים הליכה מרובה; רווח הֲלִיכָתִיּוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הָלִיךְ הליך כגון שביל הליך, מרחק הליך; רווח הֲלִיכָתִי
דלג למונחים