בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַדַּד מָסַת גּוּף מדד מסת גוף, מַדְמָ"ג מדמ"ג מדד למשקלו של אדם לפי גובהו; הגדרתו: המשקל בקילוגרמים מחולק בריבוע הגובה במטרים
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תַּת-מִשְׁקָל תת-משקל מדד מסת גוף מתחת 18.5
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁקָל תַּקִּין משקל תקין מדד מסת גוף 18.5–24.9
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
עֹדֶף מִשְׁקָל עודף משקל מדד מסת גוף 25 ומעלה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שְׁמֵנוּת שמנות מדד מסת גוף 30–39.9
העתק
דלג למונחים