בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
עִלּוּם מֻחְלָט עלום מוחלט בנתונים: שינוי או הסרה של כל מידע מזהה, כולל מזהים עקיפים, בתהליך בלתי הפיך
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נְתוּנִים עֲלוּמִים נתונים עלומים נתונים שמלכתחילה נאספו ללא מזהים ישירים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
נְתוּנִים מְקוֹדָדִים נתונים מקודדים נתונים שבהם מידע (כגון אבחנה, הליך רפואי) מיוצג בקודים לצורך פישוט עיבוד הנתונים וניתוחם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
קוֹד זִהוּי קוד זיהוי קוד זיהוי ייחודי המובא ברשומה במקום המידע המזהה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
עִלּוּם נְתוּנִים מְזַהִים עלום נתונים מזהים, עִלּוּם עלום ברשומות רפואיות ובנתונים אחרים: הסרה או שינוי של מידע מזהה; לא: הַתְמָמָה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מְזַהֶה יָשִׁיר מזהה ישיר מידע מזהה המאפשר זיהוי אדם ללא צורך במידע נוסף. דוגמאות: שם, מספר טלפון נייד
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מְזַהֶה עָקִיף מזהה עקיף מידע מזהה המאפשר זיהוי אדם בעזרת מידע נוסף. דוגמאות: מין, תאריך לידה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
רִשּׁוּם רישום הן הפעולה הן מאגר הרשומות

registration registration, registering registering, registry registry the act of registering
registry registry the book or database of records
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
הַחְזָרַת זִהוּי החזרת זיהוי החזרת המידע המזהה שהוסר או ששוּנה
דלג למונחים