בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַחֲלָה גְּלוּיָה מחלה גלויה מחלה המתבטאת בתסמינים ובסימנים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תַּחְלוּאָה נִלְוֵית תחלואה נלווית מצב שבו יש מחלה נוספת או יותר על המחלה 'העיקרית' (המחלה הנחקרת או הנדונה) באותו זמן
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מְזַהֵם מֵגִיחַ מזהם מגיח מזהם (חדש או ישן) שמופיע באופן פתאומי ולכן מתעוררת דאגה בנוגע אליו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַחֲלָה מחלה הפרעה בפעולות הגוף; אי-בריאות פיזיולוגית או נפשית
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַרְעָן מִתְהַוֶּה מרען מתהווה פָּתוֹגֵן מִתְהַוֶּה; פתוגן המתעורר מחדש או מפציע לראשונה והמאיים על בריאות הציבור
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַחֲלָה תְּחוּמָה מחלה תחומה מחלה הנמצאת דרך קבע ברמה יציבה למדי באזור מסוים או באוכלוסייה מסוימת בגלל מאפיינים קבועים שלהם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
חֹלִי חולי מצב שבו אדם מרגיש שאינו בקו הבריאות או שיש חריגה ממצב בריאותו הרגיל (הרגשה סובייקטיבית); כנגד מַחֲלָה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תְּקוּפַת דְּגִירָה תקופת דגירה פרק הזמן מחשיפת המאכסן למחולל מחלה זיהומית (או לרַעֲלָן שהפריש המחולל) עד להופעת תסמינים או סימנים של מחלה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
תְּקוּפַת חֶבְיוֹן תקופת חביון של מחלה (לא זיהומית)
תְּקוּפַת קְדַם-מַדְבִּיקוּּת תקופת קדם-מדביקות במחלה זיהומית – פרק הזמן מחשיפת המאכסן עד שהוא יכול להדביק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַחֲלָה לֹא-גְּלוּיָה מחלה לא-גלויה מחלה שאין לה ביטוי גלוי בתסמינים או בסימנים
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַרְעָן מרען פָּתוֹגֵן
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַרְעָנִי מרעני פָּתוֹגֵנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מִבְחַן סִנּוּן מבחן סינון גם בְּדִיקַת סִנּוּן; בדיקה לגילוי ממצא המעורר חשד למחלה, כגון מחלת אלצהיימר או תת-תזונה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
סִימָן סימן של מחלה

sign sign of disease
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מַחֲלָה נִקְרֵית מחלה נקרית מחלה הנקרית באזור מסוים או באוכלוסייה מסוימת רק לעיתים רחוקות או רק במקומות פזורים, ללא קביעות
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
לֹא בַּר-גִּלּוּי לא בר-גילוי בכלים הקיימים; כגון גידול
תַּחַת סַף הַגִּלּוּי תחת סף הגילוי, תַּת-סִפִּי תת-סיפי במבחנים הקיימים; כגון עומס נגיפי

undetectable undetectable tumor, viral load, etc.
המונח אושר לראשונה בשנת תש"ף (2020)
דלג למונחים